Kedves látogató! Ön egy olyan tartalmat olvas, amelynek információi a megjelenés idején pontosak voltak, de mára már elavultak lehetnek!
A benyújtás határideje: 
2015. már. 8. 23:59
Kategória: 

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Adatbázis tervező/működtető munkatárs

munkakör betöltésére.

 

 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozott időre – 2015. március 16-tól – 2015. augusztus 31-ig.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő.

A munkavégzés helye:

A feladatok távmunka formájában láthatóak el. Heti rendszeres egyeztetések az OFI irodájában (1088 Budapest, Rákóczi út 1-3. I/3.)

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A TÁMOP 3.1.2-B A Nemzeti alaptantervhez illeszkedő  tankönyv, taneszköz és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése című kiemelt projekt keretében a Nemzeti alaptanterv képzési szakaszaihoz, műveltségterületeihez kapcsolódóan témavezető irányításával:

 • elvégzi az adatbázisok statisztikai feldolgozását, elemzését;
 • elvégzi a kutatási adatok adatbázisokká építését;
 • elvégzi a kutatási eredmények tartalmi elemzését, feldolgozását, kiértékelését;
 • elvégzi a kvantitatív adatelemző feladatokat;
 • gyorsjelentéseket készít, a kutatási adatbázisokból lekérdezéseket végez és kereszttáblákat készít;
 • támogatja az elemző tanulmányok elkészítését;

A munkaköri feladataihoz kapcsolódó dokumentációt az előírásoknak megfelelő formában elkészíti.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • egyetemi végzettség;
 • kutatási területen minimum 2 éves kutatói és/vagy elemzői tapasztalat;
 • adatelemzői területen minimum 1 éves tapasztalat;
 • adatelemzésben való jártasság, és/vagy legalább egy statisztikai elemző szoftver magas szintű ismerete;

Előnyt jelent:

 • oktatási – közoktatási területen szerzett tapasztalat;

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz Europass formátumban;
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az igényléséről szóló igazolás másolata;
 • motivációs levél;
 • végzettséget igazoló okiratok másolata;
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

 

A munkakör betölthetőségének legkorábbi időpontja: az elbírálást követően azonnal

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. március 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szívós Ágota programvezető nyújt, a +36 30 640 39 30-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázatokat elektronikus úton az allas@ofi.hu címre kell benyújtani Tárnyik Eszter részére úgy, hogy a megpályázott munkakör neve a levél tárgyában szerepel.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az állás betöltéséről a benyújtott pályázatok tartalma alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A benyújtott pályázatok tartalma, valamint a munkáltató által megbízott Pályázat Értékelő Bizottság mérlegelése alapján meghallgatásra, illetve az elvárt ismeretek ellenőrzésére is sor kerülhet.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. március 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet honlapján (www.ofi.hu) – 2015. február 18.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.