Időkeret: 
3 egymást követő nap délutánján: 1. foglalkozás: kb. 80 perc 2. foglalkozás: kb.120 perc 3. foglalkozás: kb. 60perc 4. foglalkozás: 1 jutalom délelőtt/ 8:00-12:00/. Javaslat a jutalomra: öko-játszótér /Margit-sziget/, vagy egy helyi, kreatív játszótér me
Leírás / Célok: 

A modul rövid leírása: A gyerekek környezetében lévő játszóteret vizsgálják meg a tanulók. Feltérképezik a tér jelenlegi állapotát. Megnézik, mi az, ami tetszik nekik (öröm), mi az, ami nem tetszik nekik (bánat) a téren. Elmondják, milyennek képzelik a számukra érdekes, izgalmas, jó játszóteret. Logót készítenek a jelenlegi és az általuk elképzelt térnek: a) ÖRÖM A JÁTÉK, BÁNAT A TÉR b) ÖRÖM A JÁTÉK, ÖRÖM A TÉR A foglalkozások során a bánatot örömre változtatják modellek, rajzok segítségével, majd bemutatják elképzeléseiket, terveiket a döntéshozóknak, az önkormányzat városépítészettel foglalkozó képviselőjének. Egyeztetnek, megvitatják a javaslataikat velük. Célok/részcélok: Nagyobb figyelem fordítása a közvetlen környezetünkre. Problémamegoldó gondolkodás fejlesztése. Együttműködés, közös munka örömének kialakítása. Ismeretszerzés játékosan. Kézügyesség fejlesztése. Kommunikáció fejlesztése. A szabad játék örömének megélése. A szülők véleményének figyelembevétele, gyermekeikkel való együtt gondolkodás erősítése. Matematikai készségek fejlesztése (becslés, mérés, számolás).

Megvalósítás keretei: 

Értékelés

0
Még nincs értékelve

Kedvencek

Nincsen kedvencnek jelölt tartalom.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.