Ebben a résztémában az NKP jó gyakorlatokat tartalmazó tudásmenedzsment rendszerének fejlesztése, és az ehhez kapcsolódó feladatok végrehajtása zajlott, építve az 1-es téma által kidolgozott elméleti megalapozás eredményeire.

A NAT és a kerettantervek fejlesztési céljai csak abban az esetben teljesülnek, ha egy korszerű tudásmenedzsment rendszerbe szervezve minden köznevelésben érintett szereplő számára elérhetővé válnak az új tantervi-tartalmi szabályozóknak megfelelő taneszközök. Épp ezért a pedagógiai tudásmendzsment rendszer (PTMR) célja, hogy támogassa az új tanulási tartalmak, taneszközökkel támogatott módszertani és innovatív megoldások elterjesztését és a mindennapi pedagógiai rutinba történő beépülését.

A projekt – reagálva a NAT által megfogalmazott fejlesztési területekre és összhangban az abban meghatározott kiemelt nevelési célok által lefedett területekkel – a létező és keletkező intézményi innovációk elterjesztését kívánja elősegíteni azáltal, hogy az innovációkat és pedagógiai tartalmakat rendszerezett, az önreflexióra, s egyéni és közösségi továbbfejlesztésre is alkalmas tudásmenedzsment rendszerbe szervezi.

A Nemzeti Köznevelési Portál informatikai rendszerének megismerését követően ennek megfelelően elkészült a Pedagógiai Tudásmenedzsment Rendszer (PTMR) specifikációja, melynek fő szempontja a két rendszer illeszkedése, az NKP esetében meghatározott alap paraméterek (célközönség, tartalomtípus és funkcionalitás) eltérősége ellenére működőképes feltöltési és keresési folyamatok támogatása volt. Az innovációs eszközök feltárása, az innovációk, jó gyakorlatok és szolgáltatások nyilvántartási struktúrájának kialakítása, az adatátvétel előkészítése két szakaszra volt osztható. Megismertük a jó gyakorlat típusú, hazai és idegen nyelvű adatbázisokat, és a jó gyakorlatok leírásának többféle már létező módszertanát, emellett a metázáshoz szükséges adatok lehetséges struktúráit tanulmányoztuk. A TÁMOP-3.1.1 projekt jó gyakorlat definícióival is megismerkedtünk annak érdekében, hogy saját nyilvántartási struktúránk olyan legyen, amely a potenciális felhasználók számára egy-egy jó gyakorlat feltöltését a lehető legkisebb idő- és energia befektetést igénylővé, ugyanakkor a tartalmat az NKP tudásmenedzsment modulján működő kereső számára megtalálhatóvá teszi. A végeredmény egy, a jó gyakorlatok azonosítását lehetővé tevő, ugyanakkor az ilyen típusú tartalmakat megosztók kreativitását nem korlátozó, háromszintű struktúra lett. A témaegység keretein belül zajlott a partner adatbázisokról importált vagy más módon átvett tartalmak szakmai és informatikai ellenőrzése, feltöltése, továbbá az oktatásban felhasználandó multimédiás eszközök és anyagok feltárása, rendszerbe illesztése.

A Nemzeti Köznevelési Portál jó gyakorlat felülete a következő linken érhető el: https://portal.nkp.hu/Search?subjectId=15

A témaegység keretében zajlott az Informatika-Számítástechnika Tanárok Egyesületének (ISZE) megvalósításában az informatika interdiszciplináris dimenzióinak tudományos megalapozását és megújítását segítő kutatás, melynek tanulságai ebben a zárótanulmányban olvashatók. 
 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.