Névtelen | 2010. máj. 4.

Az E.ON - az Oktatási és Kulturális Minisztérium szakmai támogatásával - energiatakarékosság témakörében két pályázatot ír ki, "Az energiatakarékosság ábrázolása" és "Hová tűnt az energia?" címmel. A pályázatok részei az "EnergiaKaland" elnevezésű, környezet- és energiatudatossági szemléletet erősítő oktatási programnak.

Az E.ON - az Oktatási és Kulturális Minisztérium szakmai támogatásával - energiatakarékosság témakörében két pályázatot ír ki, "Az energiatakarékosság ábrázolása" és "Hová tűnt az energia?" címmel. A pályázatok részei az "EnergiaKaland" elnevezésű, környezet- és energiatudatossági szemléletet erősítő oktatási programnak.

Energiatakarékosság” pályázat.

 

Pályázat célja:

A meghirdetett pályázat a közoktatásban tanuló, a fenntartható fejlődés és az energiatakarékosság iránt elkötelezett, a meghatározott témában elmélyedni, és önmagukat kreatívan kifejezni képes tanulók, valamint az őket nevelő oktatási intézmények támogatását és munkájuk elismerését szolgálja.

A pályázat kiírói az EnergiaKaland (www.energiakaland.hu) néven elindított, a környezet- és energiatudatosság szemléletét erősítő tanulási programmal szakmai segítséget nyújtanak a 6-18 éves korosztály számára ahhoz, hogy önkifejező módon mutathassák be, mit jelent a számukra az „Energiatakarékosság”.

A pályázat szakmai támogatója az Oktatási és Kulturális Minisztérium.

 

Pályázók köre:

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 20. § (1) bekezdésének b)-g) pontjában meghatározott belföldi székhelyű nevelési-oktatási intézmények diákjai pályázhatnak a következő korcsoportokban:

I. korcsoport: 1- 4. évfolyam

II. korcsoport: 5-8. évfolyam

III. korcsoport: 9-12. évfolyam

 

A pályázat témaköre:

Az Energiatakarékosság - rajz vagy plakát készítése 

A pályázat a magyarországi iskolába járó, 6-18 éves korosztály tagjai számára kínál alkotási, kreatív lehetőséget. A pályázó(k) rajzolja(k) le vagy készítsen(ek) meggyőző és figyelemfelkeltő jellegű plakátot az energiatakarékosság témakörében.
 

"Hová tűnt az energia?” pályázat

 

A meghirdetett pályázat a közoktatásban tanuló, a fenntartható fejlődés és az energiahatékonyság iránt elkötelezett, a meghatározott témában elmélyedni, és önmagukat kreatívan kifejezni képes tanulói csoportok, valamint az őket nevelő oktatási intézmények támogatását és munkájuk elismerését szolgálja.

A pályázat kiírói az EnergiaKaland (www.energiakaland.hu) néven elindított, a környezet- és energiatudatosság szemléletét erősítő tanulási programmal szakmai segítséget nyújtanak a 9-18 éves korosztály számára, ahhoz, hogy önkifejező módon mutathassák be, mit jelent a számukra az energiatakarékosság.

A pályázat szakmai támogatója az Oktatási és Kulturális Minisztérium.

 

Pályázók köre:

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 20. § (1) bekezdésének b)-g) pontjában

meghatározott belföldi székhelyű nevelési-oktatási intézmények minimum 5 - maximum 20 fős diákcsoportjai pályázhatnak két korcsoportban:

I. korcsoport: 4-8. évfolyam

II. korcsoport: 9-12. évfolyam

A pályázat témaköre:

„ Hová tűnt az energia?” (maximum 3 - 5 perces hangos vagy némafilm, video készítése)

A pályázat a 9-18 éves, magyarországi iskolákban tanuló diákcsoportok számára kerül kiírásra. A csoport tagja csak iskoláskorú (9-18 év közötti) lehet. A segítő pedagógus vagy felnőtt (szülő, családtag, ismerős) nevét a pályázaton fel kell tüntetni.
A csoportos pályázat célja egy digitálisan rögzített, eredeti alkotású videofilm elkészítése, amely hatásosan és közérthetően bemutatja a környezetre kockázatos energiapazarlást, egy képzeletbeli szereplő, vagy szereplők, a ’nyomozók’ akciójában. A video-alkotás tehát az energiatakarékosság konkrét, helyi (iskolai, lakóhelyi, települési vagy más helyszínen való) mérséklésének történetét vagy lehetőségeit mutatja be a takarékosság, a körültekintő energiahatékonyság, a tudatos energia (elektromos áram, vezetékes vagy palackos gáz) fogyasztás illetve a pazarlás konfliktusában.

 

A pályázatok beadása mindkét pályázat esetében:

A munkák postára adási határideje 2010. április 30.

Hiánypótlásra nincs lehetőség.

Cím: E.ON Hungária Zrt. Kommunikációs Osztály

"Energiatakarékosság"

1051 Budapest, Roosevelt tér 7-8.

A részletes pályázati kiírások és a pályaművek benyújtásához szükséges adatlapok http://www.energiakaland.hu/uj_palyazat/index címen érhetők.. Kérjük, hogy a pályázatot részletesen tanulmányozzák, és annak megfelelően készítsék el a pályaműveket.

A pályázatra természetesen azok jelentkezését is várjuk, akik még nem ismerik az EnergiaKaland oktatási programot.

Kérdés esetén állunk rendelkezésre az energiakaland@eon-hungaria.com e-mailcímen.

A pályázathoz valamennyi induló diáknak sok sikert kívánunk!

www.energiakaland.hu

Tags: 
Prefix: 
okoiskola

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.