A programban közel 100 modul került kidolgozásra. A modul egy minimum 3 órás tanulási-tanítási egység részletes foglalkozástervekkel, amelyek tanórai és tanórán kívüli keretben is alkalmazhatók, pl. témanapok, témahetek, projektek, terepgyakorlatok, valamint közösségi szolgálatra érzékenyítő programok során.

A modultémák meghatározása a partnerintézmények jó gyakorlatainak, a fejlesztést megelőző kutatási eredményeknek, valamint az Ökoiskola Cím pályázat kritériumrendszerének segítségével történt. A modulok kidolgozását 10 partnerintézmény 60 pedagógusa végezte.

Ajánlás az Ökoiskolai nevelési-oktatási program bevezetésére

1. Az Ökoiskolai nevelési-oktatási program bevezetésére minden olyan innovatív intézmény alkalmas, amely nyitott a környezeti nevelés és a fenntarthatóságra nevelés felé.

2. Az Ökoiskolai nevelési-oktatási programban megjelenő fenntarthatóságra nevelés jelenlegi legfontosabb iránya a közösségekkel való együttműködés, az aktív állampolgárságra nevelés és az IKT alkalmazások beépítése a tanítási gyakorlatba.

3. Az Ökoiskolai nevelési-oktatási programban megjelenő modulokban a tanulási-tanítási folyamat komplex értelmezése kettős: egyrészt jelenti a tantárgyak közötti átjárhatóságot, másrészt a humán-reál tantárgyak összehangolásában rejlő módszertani lehetőségek alkalmazását.

4. Az Ökoiskolai nevelési-oktatási programot bevezetését azért is ajánljuk, mert a programban résztvevő tanulók hamarabb reagálnak a folyton változó világra, hiszen a környezeti nevelés egyik alapvető üzenete az adott környezethez való alkalmazkodás.

5. Az Ökoiskolai nevelési-oktatási program moduljaiban megjelenő innovatív pedagógiai módszerek gazdagíthatják az iskolák módszertani tárházát is.

6. Az Ökoiskolai nevelési-oktatási program elterjedéséhez nagymértékben hozzájárul a hazai Ökoiskolák Hálózat, melynek minden Ökoiskola Címmel rendelkező intézmény tagja.

 

 

Az ökoiskola alprojekt oldala →

 

 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.