wadmin | 2009. jún. 17.

Programok a differenciált egyéni bánásmódhoz
az általános iskola kezdő szakasza számára
tanórai és tanórán kívüli foglalkozáson történő felhasználásra
Sorozatszerkesztő: Hamrák Anna

Nyelvi játékok, rejtvények

Gazdagító program 3-4-5. osztályosok részére

Misinszki Lászlóné

Lektorálta: Pecsenye Éva

Zip file letöltése

Genius Tehetséggondozó Ált. és Középiskola
Bp. 1214 Szent István út 170.

Idő: 18-20 óra, heti 1 tanórán, beépíteni az óra valamelyik részébe, vagy tanórán kívül.

Ajánlás: Az általános iskola 3-4-5. osztályában tanuló, gyors tempójú, kiemelkedő nyelvi készségekkel bíró, kreatív gyermekek részére. Egy - egy tanuló számára, egyéni önálló munkára, vagy mikro csoportban történő közös feldolgozásra.

Cél: A program célja abból indul ki, hogy a játék fontos a gyermekek életében, hiszen azon keresztül ismerkednek a világgal, szereznek ismereteket, csiszolják élesre érzékszerveiket, gyakorolják be a készségeket. A játékon keresztül tanulják meg a kreatív gondolkodásban fontos szempontváltást, a köznapi gondolkodástól elrugaszkodó gondolkodást. A nyelvi játékok igen jól fejlesztik a tehetséges gyereket, sokoldalú képességfejlesztést tesznek lehetővé, így alkalmas a kreativitás és logikus gondolkodás fejlesztésére.

Várható eredmény: A feladatok rendszeres végzése során a tanulók személyiségének, logikus gondolkodásának, feladatmegoldó képességének, kreativitásának, anyanyelvi ismereteinek és készségeinek jelentő fejlődése várható.

Tartalom: Nyelvi játékok Figyelemfejlesztő feladatok, furfangos és fejtörő feladatok, betűrejtvények, feladatok összetett szavakkal, képrejtvények, szóbarkácsolás, közmondások és szólások kitalálása, szóképzések.

Módszerek: Ismeretszerzésre buzdító játékok, szavak hangulatával játszó, versenyzésre és kooperációra történő nyelvi játékok. A feladatokat a tanulók feladatlapon kapják meg, írásban kell azokat megoldaniuk. A pedagógus útmutatása után önállóan dolgozhatnak.

Értékelés: Az írásban végzett feladatlapokat a pedagógus ellenőrzi, értékeli.

Szükséges eszközök: A programhoz kell a kinyomtatott feladatlap. Írásvetítő és fólia, melyre fel lehet írni a figyelemfejlesztő feladatokat. Az Értelmező kéziszótár, Szinonima szótár, Magyarország térképe az egyes feladatokhoz.

Felhasznált forrásmunkák

V. N. Bolhovitinov B. I. Koltovoj - I. K. Lagovszkij: Furfangos fejtörő feladatok
Műszaki Könyvkiadó, Bp. 1989.

Gulyás Sándor: Nyelvi barangolások
Pest Megyei Pedagógiai Szolgáltató Intézet Bp. 1995

A Kis Füles című folyóirat különböző számai 1993 - 98.

Bedő J. Iván: Észforgató
Ságvári könyvszerkesztőség 1983.

Ivánné Sélley Erzsébet: Helyesírási gyakorló 3 - 4. Osztályosoknak
Tankönyvkiadó, Budapest 1992

Esztergályos Jenő: Oktatójátékok Kisiskolásoknak
Sylvester János Nyomda, Szombathely

Gratzer József: Sicc
Móra Könyvkiadó: Budapest, 1977

Figyelem fejlesztő feladatok

Számok és betűk

A feladatot írja fel a pedagógus írásvetítő fóliára, a gyerekek a kivetítés során jegyezzék meg a kivetített számokhoz mely betűk tartoznak!
Le is lehet írni a füzetbe, mielőtt kivetítjük a betűkhöz tartozó számokat!
1. Próbáld megjegyezni 3 perc alatt, hogy melyik betű melyik számhoz tartozik! Ezután a szavak mellé írd oda a hiányzó számokat. Az nyer, aki leggyorsabban és a legkevesebb hibával írja be a számokat.

1 3 5 6 8 MALOM 5 1 6 8
A T M L O ATOM

LOM

OLT

TOLL

Észpróba

1. A GHAC, BADG, GEDF betűkombinációk az ANIS, RITA és AUTÓ szavak kódolt jelei. A kódolás annyit jelent, hogy minden betűt valamilyen másik betű helyettesít. Állapítsd meg, mi a kódja az UTA és az ONTARIO szónak!

2. Melyik szónak nincs meg az a külső tulajdonsága, amely alapján a többi négy szót kiválasztottam?

papír, bohóc, derelye, rétes, kalap

3. A példa alapján próbáld meg kitalálni, hogy melyik szót kell a zárójelbe írni!

Példa: ÉLES ( ELÉG ) EGÉR
  GABI ( ……...) LAKÓ

4. Most állatnevek következnek, csak a betűk kissé összekeveredtek. Állapítsd meg, hogy a felsorolt állatok közül melyik a legkisebb: telfáen, sarafk, skála, abzer, güre!

5. A két oszlopban betűket látsz. Írj melléjük 3 olyan betűt, amelyek az oszlopban levőkkel értelmes szavakat adnak. A két oszlopba más - más 3 betűs kiegészítést írj!

H M
B N
F D
Zs T

6. Találd ki, hogy a pontok helyére milyen szónak kell kerülnie!

32 ( bába ) 31
37 ( ……) 5

7. LÓ KALAND - Ebből a két szóból, ha összeolvasod őket, és átrendezed betűiket, egy szó lesz: kandalló.
Hát a következőkből milyen szavakat lehet gyártani?

a) BAL IZOM b) FELE ONT c) RAB KÁDI

8. Új szót kapsz, ha ékezetet teszel a magánhangzóra. Próbálj magadtól is ilyen szavakat kitalálni!

rak hat mez bal nyel bab

9. A következő szavakban földrajzi neveket találsz elrejtve. Melyek ezek?

BABAKONYHA ______________________________

KALAMAJKA ______________________________

FEGYŐR ______________________________

BEGERJED ______________________________

10. Bátrabb - e a vakmerő a bátornál? A választ keresd meg a rejtett szövegben!

A vakmerő nokav rem, men ajtál a tlyészev, men si ajdut im itegenyef.
A bátor nogyan lój ajdut tim tatzákcok, sigém gáveleb a ebttet.

11. Az eszperente nyelv neves íróink kedvenc szórakozása volt. Csak egyetlen magánhangzót használtak fel, ez pedig az "e" volt.
Kösd össze a szavakat az eszperentéül megfogalmazott jelentéssel!

Szófogadó - mellette melegedsz telente -
kályha - kellemetlen kevert szer, melyet beteg vesz be -
orvosság - engedelmes -
esernyő - szerkezet, mely reggel csengetve felkelt -
fejtörő - mennycseppek ellen felemelt nyeles, feszes, fekete lepellel fedett szerkezet -
ébresztőóra - rejtelmes jelek, melyeket meg kell fejtened -

11. Keresd meg és írd le a szavakat eszperente nyelven!

gólyák =__________________________________________________________________

lépcső =__________________________________________________________________

hajnal =__________________________________________________________________

tájkép =__________________________________________________________________

- emeletes verebek - - emeletre ezen egyenesen mehetsz fel -
- reggel kezdete - - festett hegyek, berkek, fellegek -

12. Válaszd ki, hogy melyik eszperente kifejezés melyik szóra vonatkozik!

bíróság, rendőr, pénz, ábrándozó, dívány, élesztő

- kenyeret keleszt = _____________________________________________________

- perek helye = _____________________________________________________

- keresve keresed, de keveset lelsz = _____________________________________________________

- rend embere = _____________________________________________________

- merengve eget les = _____________________________________________________

- kerevet = _____________________________________________________________

Játékok összetett szavakkal

A pontok helyére ugyanazt a szót helyettesítve minden esetben értelmes, összetett szót kapunk. Melyik ez a szó?

Kamasz…….. ………………forrás
Ut󅅅…. ………………törés
Reform……… ………………szóró
Hős………….. ………………év
Csecsemő…… ………………másolat……….barát …………..eset
……….hét …………..fészek
……….jutalom …………..jelző
……….kiadó ………….kár
……….kereskedő ………….oltó

………….vészh󅅅. fut󅅅….. vég………………
sár………. tábor……….. homok……………
tűz……… öröm………… felleg…………….Keresd meg a következő szavak közös előtagját!

……..lencse ……..szerenád ………comb

Keresd meg a következő szavak közös utótagját!

tánc……… bér……… köröm……….. gyöngy………

Szóbarkácsolás

1. Megadtam 11 szót:

1.1 A feladat: minden szóból kivenni egy betűt úgy, hogy a maradék is értelmes legyen.

1.2 A kivett betűket olvasd össze sorban, így egy tizenkettedik szót fogsz kapni. Írd le az így kapott szót!

1.3 A kapott tizenkettedik szóból is vegyél ki egy betűt, így egy tizenharmadik szót fogsz kapni!
Írd le a kapott szót!
Az utóbbi kettő ráadásul eszperente, azaz magánhangzóként csak e - t tartalmaz.

KÍSÉRET ……………
PEREC ……………
PLATINA ……………
SZÉKHELY ……………
ÜGYELET ……………
HAJTÓ ……………
FELESÉG …………...
PÁRTA ……………
MÉRLEG ……………
KERET ……………
BUNDA ……………

2. Mi a közös a szavakban?

ALPOK LAPOK POLKA PAKOL

3. Hány keresztnév olvasható ki a következő szóból?
OLAJOSKANNA

4. Helyezd el az ábrákon megadott betűket az üres négyzetekbe úgy, hogy vízszintesen és függőleges irányban 1-1 értelmes hárombetűs szót kapj!

a) AADDÓÓÓR

A    
  Ó  
    A

b) AAABKLÓPR

    L
  R  
K    

5. Melyik sor tér el a másik négytől valamiben? Mi ez a tulajdonság?

1. RAJKÓ - PARAJ
2. KATLAN - LAKAT
3. TAMARA - JÁRTAM
4. ROSTÁL - PIROS
5. ZACSKÓ - MASZAT

6. Képezz a szavakból új szavakat úgy, hogy a betűk közé egy "M" betűt helyezel!


a) DÉZSA b) KOROS c) DOB d) TEREK e) HAVAS f) MEGÉR g) BABA

7. Fejezd ki mindegyik kifejezést egy szóval, amely a "LAP" szót tartalmazza!

-fejünkön hordjuk
- újság
- sekélyes
- szobor alja
- lelkiismeretes
- evező

8. Rendezd át az alábbi szavak betűit, úgy, hogy más jelentésű értelmes szavakat kapj!
a) APÁLY -
b) KORSÓ -
c) PALA -
d) BOLYAI -

9. A következő feladat megoldásához vegyél elő Magyarországról egy térképet! Kövesd végig a mesében említett földrajzi helyeket, vajon igaz dolgok szerepelnek a mesében?

9.1 Csali mese: Ferkó a mesében ötször füllentett. Keresd meg ezt!
De jó volt amikor nyár volt, és mi csónakkal útra keltünk. Baján szálltunk vízre hajnalban, és estére lecsurogtunk Dunaújvárosig. Közben napoztunk és gyönyörködtünk a tájban. De szépek voltak is a fák a Duna és a Tisza összefolyásánál. Ebédelni kikötöttünk, és a Dunából frissen kifogott tonhalból készítettünk halászlevet. Nagyon finom volt. Délután elhajóztunk Dobó István vára mellett. Úgy elfáradtam, hogy hiába vettem elő este a sátorban Fekete István Kincskereső kisködmön című könyvét, az első két oldal után elaludtam.
Ezt a kirándulást jövőre is megismételjük!

10. A következő badar mesében 5 fiú és 5 lánynév található. Keresd meg ezeket!

"E mesebeli rénszarvas kapálta másnak a földjét. Sokan nagyon szívesen hallgatták, miközben tíz halász lógatott hálókat a tóba. A vezérhalász kérte a rézfúvósok fölvonulását, de azok ott óhatatlanul megfáztak volna, ezért nem jöttek. Érthető, hogy a halász kiabál: intő példa ez mindenkinek."

11. Írd az ábrába a szótöredékeket úgy, hogy értelmes szavakat kapj eredményül!
A szótöredékek: AD, AR, ÁD, ÁR, CS, KOB, LAG, NY, B, T

A L        
  A L      
    A L    
      A L  
        A L

12. Van 7 betű ami római számnak is felfogható: I, V, X, L, C, D, M. A következő szavakból a bennük lévő római számok levonása után értelmes szavakat kapsz. Melyek ezek?

-MILLIÁRD -ÓRIÁS -FILLÉR -MECSET
-CSACSI -DIÁKOS -AKCIÓ -DELTA
-LECKE

13. Fejezd ki az állításokat vagy fogalmakat 1-1 megfelelő szóval! A szavakat olvasd össze és egy újabb szót kapsz! Pl. : több ágú evőeszköz + ruhát tisztít = villa + mos a kapott új szó villamos

a) rágószerve + kacat
b) parányi + felső végtag
c) ételízesítő + erőd
d) állóvíz + bő hellyel rendelkező
e) lélegzik + volánnál ül

14. Hány értelmes szót tudsz leolvasni a következő összetett szavakból?

a) LÉGITÁRSASÁG b) NÉVELŐ
c) HÓDMEZŐVÁSÁRHELY d) GÉPLAKATOS
e) ALAGÚTÉPÍTÉS f) HADSEREGTÁBORNOK
g) IRODALOM

15. Az alábbi szavakban 1-1 betű elhagyásával új értelmű szavak jönnek létre. Melyek ezek?

-megafon -ablak
-karcolás -kendő
-ügyelet -aszfalt
-kugli -terhel
-óriás -bolyt
-szekrény

16. Keresd meg a következő 3-3 szó közös előtagját!

a) ………..ruha, ……….séta, ……….hajó
b) ……….kor, ……….macska, ………bor
c) ……….lencse, ……….szerenád, ………comb
d) ……….verseny ……….zavar, ………robbanás
e) ……….sikló, ……….jegyzet, ………járás

17. Készíts a szavak betűinek felhasználásával 1-1 értelmes szót!

a) PÁLINKA b) TETSZEM c) SZANDÁL d) TÁVIRDA
e) ETELKÖZ f) KARNAGY

18. Rakj ki a megadott betűkből értelmes szavakat! Melyik a leghosszabb?
a) A É O C K N P R Sz
b) A A E E B K K L R T

19. 1. Vannak olyan szavak, amelyekből 1-1 értelmes szót kiemelve a maradék szintén értelmes szóvá illeszthető össze.

Pl. : KAPARÓKANÁL = PARÓKA + KANÁL
  TAKARTA = KAR + TATA

19. 2. Folytasd a feladatot!

a) KALAPOS = …………...…. + ……………
b) MEGBORZAD = …… …… + ……………
c) MINTEGY = ……………… + ……………
d) ÉTELEK = …………………. + ……………
f) ……………… = ROM + VÁLADÉK
g) ……………… = ÉSZ + TERMET
h) ……………… = EB + MEG
i) ……………… = AGY + NAPA

20. A felsorolt 10 szó mindegyikének egyszeri felhasználásával állíts össze 3 értelmes szót!
A szavak: AD, ALOM , ÁS, FON, HÍM, KÖR, LÓ, OLT, SOK, TELE

21. Figyeld meg az alábbi szavakat!
SZALÁMI, SZÁMLA, MÁZSA, SZÁM, MÁS, ÁS
Mi a rokonság a hat szó között?

22. Írd le az alábbi szavak ellentétét, és olvasd össze azok kezdőbetűit! Milyen szót kapsz?
a) PISZKOS - ……………..
b) DAGÁLY - …………….
c) SÖTÉT - ………………..
d) ÉBRENLÉT - …………..
e) ÉDES - …………………
f) CSEND - ……………….

23. Az ABRAK szó közepétől jobbra is és balra is cseréld fel a betűket! Milyen új értelmes szót keletkezik?

24. Állíts rímcsokrot a minta szerint a felsorolt nevekre!
Pl. : SAROLTA - KAROLTA - TAROLTA - SOROLTA
( egy - egy betű különbözik)
a) DALMA …………………………………………………………………….
b) LENKE …………………………………………………………………….
c) LAJOS ……………………………………………………………………..
d) KÁLMÁN …………………………………………………………………
e) GÁL ………………………………………………………………………..

25. Melyik tóban lehet fürödni? Húzd alá!
TOTO, LOTTÓ, FERTŐ - TÓ, ARAL - TÓ, SÓSTÓ, KOLTÓ, TÓSZEG, TÓVIDÉK,
TÓTH, TÓPART, VALLATÓ, POROLTÓ, VONTATÓ, HÁTRAMOZDÍTÓ, IRTÓ

26. Mi van fából? Húzd alá!
kofa, pofa, almafa, fa, fapados, sátorfa, faburkolat, násfa, fal, fagyöngy, körtefa, tölgyfa,
fapapucs, fakutya, faház, jópofa, fakanál, faeke, falábú, kapufélfa, nótafa, kapufa

27. Mi a megfejtés? Írd le!
a) Mátyás egy emberi koron át viselte a …………… .
b) A tűzoltó - apró termet - kiüríti a ………… . (Grétsy László)

28. Mi kék? Az ég? Húzd alá a kékeket!
Kékes, kék, világoskék, kékség, kékít, sötétkék, kékül, kékellő, cinkék, lepkék, Kékestető,
Kékesi (Attila), kékkő, kéklik, kéklő

29. "Ki" van az intarziában? Egy fiú vagy lány neve rejtőzködött el? Keress keresztneveket!
Kicsim, reszelős a torkod?
A kend szoknyája, ni, milyen rövid!
Ha bármi ragályról tudsz, védekezz!

30. Az intarzia jól megdolgoztatja az embert. Rejts el 2-3 állatot mondatokba, mint pl.: A bekecs kellemes viselet. Ebben a mondatban a
kecske szó bújt el.

31. Pótold a szót elöl vagy hátul egy betűvel úgy, hogy értelmes szót kapj!
Nézd meg a mintát, majd folytasd!

él él
dél élő
........ ........
........... ...........

32. Fordítsd le! A megfejtés mindenütt egy szó!
Mennycseppek ellen felemelt nyeles, feszes, lepellel fedett szerkezet. …………….
Gyermekem gyermeke. …………………………..
Szerkezet, melyen lesed, lesz-e zene. Ehelyett nyekereg. …………………

33. Szójáték. Írd le a megfejtést!
1. Mi van, ha hatan ásnak?
2. Hány ár féltucat ár?
3. Egy, kettő, meg három tyúk: együtt milyen szárnyasok?

34. Gyűjts olyan szavakat, melyek első szótagja: "ko"!
kovács, ………

35. Rakd helyes sorrendbe az alábbi betűket, s megfejtésül értelmes szavakat fogsz kapni!

AALPK AASPK EELPK ÓATU
_________ _________ _________ _________

36. A HALÁSZ LÓRA PATTANT.
Mi a neve a halásznak? A neve el van rejtve a fenti mondatban.
…………………………………………………………………………….

37. Találd ki, melyik szóra gondoltam!
Pl.: Szín, amelynek magánhangzói: e, é - fehér
a) Ékszer: a, á - ………………….
b) Bútor: e, e, ő - …………………
c) Jármű: e,e a, u ó - …………….
d) Ruhadarab: o,a - ……………..
e) Szerszám: a,a,á - …………….

38. Olvasd el figyelmesen a szószerkezeteket, s eszedbe fog jutni róluk egy-egy összetett szó!
(a közvetett kérdés segít!)

fúrt agyú - Milyen ember? ………………………………….
veszett eszű - Milyen ember? …………………………………
ordító farkas - Milyen hideg? ………………………………….
elzárja a vizet - Milyen réteg? …………………………………
égeti a szemet - Mi a foglalkozása? …………………………….
látta a madár - Milyen kenyér? ………………………………..
elválik a magva - Milyen barack? …………………………….
süti a nap - Milyen vidék? ……………………………..
hirtelen hűtött - Milyen hús? ………………………………
óraközi szünet - Hány perc? ………………………………
a dió ehető része - Mi? ………………………………
az ajtó kilincse - Mi? ………………………………
A ceruza hegye - Mi? ………………………………
A tó partja - Mi? ………………………………
Az asztal fiókja - Mi? ………………………………

39. "d…….l" -es kiegészítő
Sok szó kezdődik d-vel és végződik l-el. Melyikhez milyen kiegészítés felel meg?

A nyáj délben ……………
énekek ……………
szöveg nélkül ……………
halkan énekel ……………
bőrtömlős hangszeren …………….
veri a dobot ……………
nevet ……………….
többször dob …………………

40. Haladj csigavonalban a négyzetrácsok között a kétjegyű betűtől! Ceruzával rajzold be az útvonalat, majd visszafelé haladva megkapott szavakat írd le!

G Ó D Z I K M A H
O S M A D Z A G A
F Z E D Z P E B R
A D I R B Z D O A
S Z D O H A A D D
SZ E L Y G E A S Z

Megfejtés:......................................................................
..................................................................................
....................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
....................................................................................
....................................................................................

41. Milyen emberre mondják? Írd le!
Csigalábon jár. ………………………………
Éjjeli bagoly. ………………………………
Farkas lakik a gyomrába. ……………………
Bakot lő. ………………………………

42. Ezekből a mondatokból - ha figyelmesen olvasod őket - azt is megtudod, hogy kinek vagy kiről szólnak.
Valaki haragszik rám. …………….
Lehet feladni lemezeket postán? …………….
Szeretsz-e mondd? …………….
Nem tudom, hogy ez a lejtő meredek-e, de ne búsulj, segítek! …………….
VApró szeletekre tépkedte a papírt. ……………..
Ennek a filmnek is jó a vége? ……………..
Miért piszkos a fal itt az ajtónál? ………………
VHa a kelt tészta megdagad, rá lisztet szitál a pék. ……………..

43. 1. Rejtsd el a saját nevedet vagy a barátodét hasonló módon!

44. Egyszerre csak egy betűt szabad kicserélni, de úgy, hogy ismét értelmes szót kapj. Hány lépéssel tudsz a VÍZ-ből, illetve a JÉG-ből a GŐZ-höz eljutni?

VÍZ ……………………………………………………. GŐZ

JÉG ……………………………………………………. GŐZ

45. Hány van belőle? Keressetek ilyen szavakat!
(kétely)
(négyzet)
(ötlet)

46. Egy betű kihagyásával mondd a két megfejtést!

a) Óceánokban élő emlősállat - Gyapotból, szövetből készült nagyobb csomag, göngyöleg
…………………………………………
b) Ragadozó hal - A felsőkabát nyakrészéhez erősített csúcsos fejrevaló
…………………………………………

Közmondás

Összekeveredett a közmondás. Három sorba van rakva, de a szavakat kétbetűnként felcseréltem.
Fejtsd meg, mit rejtenek a páros betűk, ha helyes sorrendbe rakod őket!

UM ÓM AJ KA
IA DI CS ER
ER ST ME T.

1. Ismert játék a szólánc is, amikor csak egy betűt változtatunk meg.
Pl.: hal - hat - tat - tét - vét - vet - cet. Juss el a póktól a rákig, a süntől a sasig, a sejttől a borzig! Toldd meg a sort egy-két példával!

2. Egy-egy betű megváltoztatásával készíts szóláncot céltól célig!
bab - bor, búza - dara, mag - mák, sarj - birs

3. A nyolcból kettőt-hármat magához vonz. Mik miket? Összetett szavakat fogsz kapni.
homok, gyapot, gyöngy, kristály nap, óra, üveg, víz

4. Félrevezető: Van egy összetett szavunk, amelyet tréfásan így is magyarázhatunk:
"nemesfémből való csapadék". Mi a keresett szó, mit jelent valójában?

5. Mondás álruhában Egy létező közmondást álcáz ez az alliteráló változat: TASAK TALÁL TOLDOZÓANYAGOT

Az ugyanazzal a betűvel kezdődő szavak vagy rokon jelentésű megfelelőkként helyettesítik az eredeti mondás elemeit, vagy valamilyen módon utalnak rájuk. "Leplezd le" az "álruhás" mondást!

Ikerszó-összerakó

D É F L L O R R T U Ü

Ezekből az ábécérendbe szedett betűkből összerakható egy ikerszó. Melyik ez a szó, és mit jelent? Írd le helyesen és foglald mondatba!

Tags: 
Prefix: 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.