Magyarország elmúlt negyedszázados történetében talán a legjelentősebb változások közé tartozik, hogy az ország politikai tekintetben önállósodott, majd az uniós csatlakozást követően a korábbiaktól alapjaiban eltérő, újfajta összetettségű, szuprana cionális környezetbe került. A helyzetből adódóan fokozott szerepe lett a stratégia- és szakpolitika-alkotás nemzeti kapacitásainak és azoknak a személyi és intézményi képességeknek, amelyek a szakpolitikák (oktatáspolitikák) formálását lehetővé teszik

A szerzők annak tudatában készítették el az oktatáspolitikai elemzőmunkát támogató kiadványukat, hogy világosan látják: az oktatáspolitikai elemzés az oktatáskutatás kreatív műfajának tekinthető, melynek nem alakult ki egységes módszertana és rögzített tematikai keretrendszere. Az oktatáspolitikák történelmi, gazdasági, politikatudományi, szociológiai, antropológiai diszciplínák felől is megközelíthetők, és elemzésük nagyon eltérő módszerekkel kivitelezhető. Ebből eredően az oktatáspolitikai elemzések készítését támogató jelen kötet nem kíván egy bizonyos megközelítést és módszertant ismertetni, helyette inkább az oktatáspolitikai elemzések nézőpontjainak és módszereinek pluralitására hívja fel a figyelmet, tágítva az elemzések horizontját, fokozva azok áttekintőképességét és kritikai jellegét.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.