A Szaktanácsadói előmeneteli rendszer, minősítési szintek című tanulmány a Pedagógusképzés támogatása (TÁMOP 3.1.5/12-2012-0001) kiemelt projekt keretében készült. Célja, hogy javaslatot tegyen arra, hogy az oktatási rendszer egészének szintjén hogyan biztosítható, hogy professzionális szaktanácsadók segítsék a pedagógusokat a folyamatos szakmai fejlődésben, és ezáltal az oktatás egyre eredményesebbé tételében.

A tanulmány javaslatot tesz a szaktanácsadói pálya szintjeire, az előmenetel feltételeire, a szintek közötti átjárás lehetőségeire. A tanulmány a szaktanácsadók előmenetelére három lehetséges forgatókönyvet vázol fel a:

  • Nem szintezett, egységes életpálya
  • Kétszintű életpálya
  • Háromszintű életpálya.

Ezek közül a háromszintű modellt tartja a legoptimálisabbnak. Ez tudja legteljesebben, legdifferenciáltabban megjeleníteni a különféle szaktanácsadói szerepeket, és ez tud valódi életpálya perspektívát biztosítani a szaktanácsadásban.

Az eredményeket tartalmazó dokumentum INNEN letölthető.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.