A Kormány 201/2014. (VIII. 14.) Korm. rendelete alapján az Apáczai Kiadó és a Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó 2014. október 1-jén megszűnt, folyó év szeptember 1-jétől már a honlapjaik sem érhetők el. A kiadók minden olyan kiadványához, amelyeket az iskolákban még használnak, továbbra is elérhetővé tesszük az ingyenes tanári segédleteket: tanmeneteket, tanári kézikönyveket, megoldásokat, javítási útmutatókat. A tankönyvek részletes listája a http://www.tankonyvkatalogus.hu/ oldalon érhető el, a kiadványok megtekinthetők és megvásárolhatók mintaboltjainkban:

  • József körúti tankönyvbolt (1085 Budapest, József körút 63.)
  • Pedellus Tankönyvbolt (1143 Budapest, Szobránc utca 6–8.)

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet által kiadott tankönyvekhez készített tanmenetjavaslatai az alábbi listában találhatók.

Az Apáczai Kiadó tankönyvcsaládjaihoz tartozó és a listában nem található tanári segédletekkel kapcsolatban a következő elérhetőségeken érdeklődhetnek:

A Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó korábbi sorozataihoz készült tanári segédletek a következő elérhetőségeken igényelhetők. (Megoldókulcsok esetében, kérjük, iskolai e-mail-címet szíveskedjenek megadni, mert csak erre áll módunkban elküldeni!)

A kísérleti tankönyvek (FI- kezdetű raktári számok) lapozgatható elektronikus változatát és a hozzájuk tartozó tanmenetjavaslatokat, megoldásokat, interaktív feladatokat külön honlapon érhetik el: http://etananyag.ofi.hu/

Kiadói kód Cím Kapcsolódó dokumentumok
  Mindennapos testnevelés 1.
  Mindennapos testnevelés 2.
  Mindennapos testnevelés 3.
  Mindennapos testnevelés 4.
  Testnevelés 4.
  Mindennapos testnevelés 5.
  Mindennapos testnevelés 6.
  Mindennapos testnevelés 7.
  Mindennapos testnevelés 8.
  Testnevelés 8.
  Napközis munkaterv 1.
  Napközis munkaterv 2.
  Napközis munkaterv 3.
  Napközis munkaterv 4.
AP-010209 Dőlt kisbetűs írásfüzetem 1.
AP-010210 Dőlt nagybetűs írásfüzetem 1.
AP-010604 Könyvek és könyvtárak titkai 1-2.
AP-010806 Az én matematikám 1.
AP-010910 A mi világunk 1.
AP-010121 Az én ábécém 1.
AP-011801 Az én világom 1.
AP-012005 Első daloskönyvem 1.
AP-012207 A képzelet világa 1.
AP-012403 My First English Book
AP-010912 Nyitott szemmel 1.
AP-012208 Rajzolás és ábrázolás 1.
AP-012105 Technika–Ének-zene–Rajz 1.
AP-010128 Varázs ábécé 1.
AP-012503 Wir lernen Deutsch 1.
AP-020123 Hétszínvarázs olvasókönyv 2.
AP-020204 Írás munkafüzet 2.
AP-020306 Nyelvtan és helyesírás munkafüzet 2.
AP-020307 Nyelvtan és helyesírás 2.
AP-020813 Az én matematikám 2.
AP-020817 Második matematikakönyvem 2.
AP-020912 A mi világunk 2.
AP-021801 Az én világom 2.
AP-022003 Második daloskönyvem 2.
AP-022104 Második technikakönyvem 2.
AP-022105 Technika–Ének-zene–Rajz 1.
AP-022207 A képzelet világa 2.
AP-022404 My English Book Class 2
AP-022505 Wir lernen Deutsch 2.
AP-030123 Hétszínvirág olvasókönyv 3.
AP-030205 Írás-helyesírás 3.
AP-030306 Nyelvtan és helyesírás 3.
AP-030403 Fogalmazás munkafüzet 3.
AP-030815 Harmadik matematikakönyvem 3. tanmenetjavaslat
AP-030912 A mi világunk 3. környezet-ismeret
AP-031801 Az én világom 3. – Erkölcstan
AP-032005 Harmadik daloskönyvem 3. tanmenetjavaslat
AP-032104 Harmadik technikakönyvem 3.
AP-032206 Rajzolás és ábrázolás 3.
AP-032207 A képzelet világa 3. – Vizuális kultúra
AP-032404 My English Book 3. heti 1-3 óra tanmenetjavaslat
AP-032504 Wir lernen Deutsch 3.
AP-040113 Hétszínvilág olvasókönyv 4.
AP-040305 Nyelvtan és helyesírás 4.
AP-040402 Fogalmazás munkafüzet 4. évfolyam
AP-040808 Negyedik matematikakönyvem 4. évfolyam I. kötet
AP-040809 Negyedik matematikakönyvem 4. évfolyam II. kötet
AP-040908 A mi világunk 4.
AP-042004 Negyedik daloskönyvem
AP-042102 Negyedik technikakönyvem
AP-042205 A képzelet világa 4.
AP-042206 Rajzolás és ábrázolás 4. évfolyam
AP-042401 My English Book Class 4
AP-042503 Wir lernen Deutsch 4.
AP-050305 Nyelvtan 5.
AP-050307 Nyelvtan és helyesírás 5.
AP-050513 Irodalom 5.
AP-050703 Dráma és tánc 5-6.
AP-050809 Matematika 5.
AP-051007 Természetismeret 5.
AP-051707 Hon- és népismeret 5.
AP-052004 Énekeskönyv 5.
AP-052104 Technika és életvitel 5.
AP-052203 A képzelet világa 5.
AP-052405 My English Book Class 5
AP-052507 Wir lernen Deutsch 5 Lehrbuch
AP-060308 Nyelvtan munkafüzet 6.
AP-060309 Nyelvtan 6.
AP-060514 Irodalom 6.
AP-060809 Matematika 6.
AP-061007 Természetismeret 6.
AP-061009 Természetismeret 6.
AP-062004 Énekeskönyv 6.
AP-062104 Technika és életvitel 6.
AP-062204 A képzelet világa 6.
AP-062405 My English Book Class 6
AP-062503 Wir lernen Deutsch 6 Lehrbuch
AP-070305 Nyelvtan 7.
AP-070513 Irodalom 7.
AP-070807 Matematika 7.
AP-071306 Földrajz 7. tanmenetjavaslat
AP-072003 Énekeskönyv 7.
AP-072103 Technika és életvitel 7.
AP-072405 My English Book 7. tanmenetjavaslat
AP-072503 Wir lernen Deutsch 7.
AP-080303 Nyelvtan és helyesírás tankönyv
AP-080506 Irodalom 8.
AP-080806 Matematika tankönyv 8. évfolyam I. kötet
AP-080807 Matematika tankönyv 8. évfolyam II. kötet
AP-081303 Földrajz 8.
AP-081603 Történelem 8. évfolyam
AP-082003 Nyolcadik daloskönyvem
AP-082102 Technika és életvitel 8. évfolyam
AP-082202 A képzelet világa 8. évfolyam
AP-082401 My English Book Class 8
AP-082501 Wir lernen Deutsch 8.
AP-092203 A képzelet világa 9.
NT-00835 Fizika 8. évi 56 óra tanmenetjavaslat
NT-00874 Biológia 8. évi 56 óra tanmenetjavaslat
NT-00877 Kémia 8. évi 56 óra tanmenetjavaslat
NT-00880 Matematika 8. évi 111 óra tanmenetjavaslat
NT-00881 Történelem 8. heti 2 óra tanmenetjavaslat
NT-11105/Z Első énekeskönyvem évi 11 óra tanmenetjavaslat
NT-11144 Erkölcstan 1. évi 36 óra tanmenetjavaslat
NT-11167 Ének-zene 1. évi 66 óra tanmenetjavaslat
NT-11205/Z Ének-zene 2. emelt tanmenetjavaslat
NT-11244 Erkölcstan 2. évi 36 óra tanmenetjavaslat
NT-11267 Ének-zene 2. évi 66 óra tanmenetjavaslat
NT-11344 Erkölcstan 3. évi 36 óra tanmenetjavaslat
NT-11505/Z Ének-zene 5. emelt szint tanmenetjavaslat
NT-11513 Irodalom 5. 74 óra tanmenetjavaslat
NT-11531 Magyar nyelv és kommunikáció 5. tanmenetjavaslat
NT-11543 Természetismeret 5. 65 óra útmutató és tanmenetjavaslat
NT-11548 Technika, életvitel és gyakorlat 5. 37 óra útmutató és tanmenetjavaslat
NT-11556/T Szülőföldünk Hon- és népismeret 5. osztály tanmenetjavaslat
NT-11567 Ének-zene 5. tanmenetjavaslat
NT-11575 Történelem 5. tanmenetjavaslat
NT-11580 Matematika 5. tanmenetjavaslat
NT-11613/1 Irodalom 6. tanmenetjavaslat
NT-11631 Magyar nyelv és kommunikáció 6. (heti 2 óra) tanmenetjavaslat
NT-11643 Természetismeret tankönyv 6. útmutató és tanmenetjavaslat
NT-11648 Technika, életvitel és gyakorlat 6. útmutató és tanmenetjavaslat
NT-11667 Ének-zene 6. módszertani ajánlás és tanmenetjavaslat
NT-11675 Történelem 6. útmutató és tananyagbeosztás
NT-11680 Matematika 6. évi 111 óra tanmenetjavaslat
NT-11713/1 Irodalom 7. évi 74 óra tanmenetjavaslat
NT-11715 Fizika 7.
NT-11731 Magyar nyelv és kommunikáció 7. tanmenetjavaslat
NT-11748 Technika, életvitel és gyakorlat 7.
NT-11774 Biológia 7.
NT-11777 Kémia 7.
NT-11780 Matematika 7.
NT-11781 Történelem 7. tanmenetjavaslat
NT-11813/1 Irodalom 8. évi 72 óra tanmenetjavaslat
NT-13198/NAT,
NT-13298/NAT,
NT-13398/NAT
France-Euro-Express Nouveau 1-3 tanmenetjavaslat
NT-13498/NAT France-Euro-Express Nouveau 4 tanmenetjavaslat
NT-14425/1 Történelem IV., középiskolák, 12. évfolyam útmutató és tanmenetjavaslat
NT-17102 Matematika 9. (Heuréka) tanmenetjavaslat
NT-17105 Fizika 9. Fedezd fel a világot! tanmenetjavaslat
NT-17112 Matematika 9. Az érthető matematika tanmenetjavaslat
NT-17115 Fizika 9. A mi világunk tanmenetjavaslat
NT-17120/I-II Irodalom 9. heti 3 óra tanmenetjavaslat
NT-17123 Ének-zene 9-10. évi 37 óra tanmenetjavaslat
NT-17130 Lakóhelyünk, a Föld tanmenetjavaslat
NT-17133 Földrajz 9. heti 2 óra tanmenetjavaslat
NT-17135 Fizika 9. Fedezd fel a világot! emelt tanmenetjavaslat
NT-17136 Földrajz 10. Regionális földrajz tanmenetjavaslat
NT-17137 Magyar nyelv és kommunikáció 9. heti 2 óra tanmenetjavaslat
NT-17139 Kémia 9. útmutató és tanmenetjavaslat
NT-17140 Kémia 10. tanmenetjavaslat
NT-17141 Kémia 9. útmutató és tanmenetjavaslat
NT-17142 Történelem 9. négyosztályos útmutató és tananyagbeosztás
NT-17173 Informatika 9-10. a gimnáziumok számára
NT-17202 Matematika 10. Heuréka tanmenetjavaslat
NT-17205 Fizika 10. Fedezd fel a világot! tanmenetjavaslat
NT-17208 Biológia 10. tankönyv tanmenetjavaslat
NT-17212 Az érthető matematika 10. tanmenetjavaslat
NT-17215 Fizika 10. (A mi világunk) tanmenetjavaslat
NT-17220/I–II. Irodalom 10. tanmenetjavaslat
NT-17230 „Az ember és a Föld” (heti 2+2 óra) tanmenetjavaslat
NT-17235 Fizika 10. (Fedezd fel a világot! Emelt szint) tanmenetjavaslat
NT-17237 Magyar nyelv és kommunikáció 10. tanmenetjavaslat
NT-17239 Kémia 10. tanmenetjavaslat
NT-17242 Történelem 10. négyosztályos útmutató és tananyagbesztás
NT-17302 Matematika 11. Heuréka tanmenetjavaslat
NT-17305 Fizika 11. Fedezd fel a világot! tanmenetjavaslat
NT-17312 Matematika 11. Az érthető matematika tanmenetjavaslat
NT-17315 Fizika 11. A mi világunk tanmenetjavaslat
NT-17320/I-II Irodalom 11.
NT-17326 Etika 11. útmutató és tananyagbeosztás
NT-17337 Magyar nyelv és kommunikáció 11. tanmenetjavaslat
NT-17342 Történelem 11. tanmenetjavaslat
NT-17402 Matematika 12. (Heuréka) tanmenetjavaslat
NT-17408 Biológia 1?. tanmenetjavaslat
NT-17412 Az érthető matematika 12.
NT-17456 Biológia 10. tanmenetjavaslat
NT-17458 Biológia 11. tanmenetjavaslat
NT-17521 Biológia 9. emelt tanmenet
NT-17601

Történelem 7. a hat- és nyolcosztályos gimnáziumok számára útmutató és tananyagbeosztás

 

NT-17602 Történelem tanmenetjavaslat
NT-17621 Biológia 10.
NT-17844 Társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek 5.
NT-30331/2 Obrázková slovenčina pre 1. ročnik základných škól
NT-30342/1 OBRÁZKOVÁ SLOVENČINA 2
NT-30351/2 SLOVENČINA 3. PRE 3. ROČNÍK ZÁKLADNÝCH ŠKÓL
NT-30374/1 SLOVENČINA 4. PRE 4. ROČNÍK ZÁKLADNÝCH ŠKÓL
NT-30422, NT-30423 Slovenská literatúra pre 12. ročník és Antológia slovenskej literatúry pre 12. ročník
NT-30425 Slovenská vzdelanost' 7-8
NT-30426 Slovenská vzdelanost' 5-6
NT-30427 Dejepis 7
NT-30428 Dejepis 8
NT-30430 Ľudské telo a jeho zdravie. Biológia pre 8. ročník
NT-30431 Dejepis III. pre gymnáziá
NT-30434 Hudobná výchova pre 1. ročník základných škól
NT-30435 Hudobná výchova pre 2. ročník základných škól
NT-30436 Dejiny a kultúra Slovákov v Mad'arsku. Slovenská vzdelanost' pre 9.-10. ročník
NT-30440 Hudobná výchova pre 3.-4. ročník základných škôl
NT-30442/I Vecné učivo 1/1.
NT-30442/II Vecné učivo 1/2.
NT-30444 Vecné učivo 3
NT-30445 Vecné učivo 4
NT-30446 Planéta Zem
NT-30447 LOVEK A JEHO PLANÉTA, HUMÁNNA GEOGRAFIA PRE 10. ROČNÍK STREDNÝCH ŠKÔL
NT-30448 SLOVENSKÁ KONVERZÁCIA PRE 9. -12. ROČNÍK STREDNÝCH ŠKÔL
NT-30449 Čitanka pre 5.-6. ročník základných škôl
NT-30450 DEJINY A KULTÚRA SLOVÁKOV V MAD'ARSKU. SLOVENSKÁ VZDELANOST' PRE 11.-12. ROČNÍK
NT-31561 Hrvatski jezik udžbenik
NT-31592 Povijest 9. za gimnazije
NT-31593 Gramatika hrvatskoga jezika 8
NT-31595 Čitanka 7. hrvatska čitanka za 7. razred osnovne škole
NT-31596 Čitanka 8. Hrvatska čitanka za 8. razred osnovne škole
NT-31598 Povijest i. za gimnazije, 9. razred
NT-31599 Povijest 10. za gimnazije
NT-31600 Povijest III za 11. razred gimnazije
NT-31605 Gramatika hrvatskoga jezika 10.
NT-32580 Knjizevnost za 11. razred srpske gimnazije
NT-32581 Hrestomatija za 11. razred srpske gimnazije
NT-32582 Knjizevnost za 12. razred srpske gimnazije
NT-32583 Hrestomatija za 12. razred srpske gimnazije
NT-32598 Gramatika srpskog jezika za 5. i 6. razred osnovne škole
NT-32600 Čitanka za 6. razred osnovne škole
NT-32601 Čitanka za 8. razred osnovne škole
NT-32602 Udžbenik srpskog jezika za IV razred osnovne škole gde se uči kao jedan od redmeta
NT-32615 Biologija za 12. razred gimnazije.
NT-32618 Geografija 9.
NT-32619 Geografija 10.
NT-34191/2 Mein erstes Deutschbuch für die 1. Klasse der Grundschule
NT-34191/M Mein erstes Deutschbuch 1. Arbeitsheft für die 1. Klasse der Grundschule
NT-34195/2 Mein zweites Deutschbuch für die 2. Kassse der Grundschule
NT-34195/M Mein zweites Deutschbuch. Arbeitsheft für die 2. Klasse der Grundschule
NT-34198/2 Deutsch für die 3. Klasse der Grundschule
NT-34206/2 Deutsch für die 4. Klasse der Grundschule
NT-34262 Alle machen mit! für die 1. Klasse der Grundschulen
NT-34266/1, NT-34269, NT-34273 Alle machen mit! für die 2./3./4. Klasse der Grundschulen
NT-42658 Lineáris algebra és vektoralgebra
NT-56350/1 English for you 1 tanmenetjavaslat
NT-56351/I Deutsch für dich 1 tanmenetjavaslat
NT-56351/II Deutsch für dich 2 tanmenetjavaslat
NT-56365/NAT Sag Za Sagom 1 tanmenetjavaslat
NT-56431/NAT Team 1 tanmenetjavaslat
NT-56432/NAT Team 2 tanmenetjavaslat
NT-56433/NAT Team 3 tanmenetjavaslat
NT-56434/NAT Team 4 tanmenetjavaslat
NT-56440/NAT Start! Neu tanmenetjavaslat
NT-56441/NAT Unterwegs Neu A tanmenetjavaslat
NT-56442/NAT Unterwegs Neu B tanmenetjavaslat
NT-56465/NAT Sag Za Sagom 2 tanmenetjavaslat
NT-56473 English for you 2 tanmenetjavaslat
NT-56481 Konfetti éves tanmenet
NT-56496/NAT Colores 1 tanmenetjavaslat
NT-56497/NAT Colores 2 tanmenetjavaslat
NT-56498/NAT Colores 3 tanmenetjavaslat
NT-56501/NAT Kekse 1 tanmenetjavaslat
NT-56502/NAT Kekse 2 tanmenetjavaslat
NT-56503/NAT Kekse 3 tanmenetjavaslat
NT-56506/NAT Your Exam Success tanmenetjavaslat
NT-56511/NAT Bloggers 1 tanmenetjavaslat
NT-56512/NAT Bloggers 2 tanmenetjavaslat
NT-56513/NAT Bloggers 3 tanmenetjavaslat
NT-56521/NAT Pass Auf! Neu 1 tanmenetjavaslat
NT-56522/NAT Pass Auf! Neu 2 tanmenetjavaslat
NT-56523/NAT Pass auf! neu 3 tanmenetjavaslat
NT-56524/NAT Pass auf! 4 neu tanmenetjavaslat
NT-56541/NAT Kon-takt 1 tanmenetjavaslat
NT-56542/NAT Kon-takt 2 tanmenetjavaslat
NT-56543/NAT Kon-takt 3 tanmenetjavaslat
NT-56544/NAT Kon-takt 4 tanmenetjavaslat
NT-56545/NAT Secrets 1 tanmenetjavaslat
NT-56546/NAT Secrets 2 tanmenetjavaslat
NT-56547/NAT Secrets 3 tanmenetjavaslat
NT-56548 Secrets 4 tanári kézikönyv
NT-56548/NAT Secrets 4 tanmenetjavaslat
NT-56551/NAT Giro d'italiano 1 tanmenetjavaslat
NT-56552/NAT Giro d'italiano 2 tanmenetjavaslat
NT-56553/NAT Giro d'italiano 3 tanmenetjavaslat
NT-56554/NAT Giro d'italiano 4 tanmenetjavaslat
NT-56573 Dippy's Adventures 1 tanmenetjavaslat
NT-56574 Dippy's Adventures 2 tanmenetjavaslat
NT-56576 Super Star 1. heti 3 óra (2 év) tanmenetjavaslat
NT-56577 Super Star 2. heti 3 óra (2 év) tanmenetjavaslat
NT-RE58344 Képletgyűjtemény Pénzügy I. A vállalkozások általános pénzügyei Pénzügy II. Vállalkozásfinanszírozás című tankönyvekhez
NT-80326/NAT Útmutató a Hon- és népismereti atlaszhoz

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.