A 2. téma egyik célja a meglévő tudástárak, tudásmegosztó felületek áttekintése volt, valamint a TÁMOP keretében összegyűjtött jó gyakorlatok feltérképezése. A köznevelési intézményi jó gyakorlatok mellett fontos terület a közgyűjteményi, közművelődési és kulturális intézményi jó gyakorlatok megosztásának elősegítése is. Az oktatási innovációk terjesztésének támogatásán túl a téma további célja volt az alábbi területekhez kapcsolódó innovációk fejlesztések támogatása is:

  • a Nat fejlesztési területeihez-nevelési céljaihoz kapcsolódó innovációk fejlesztése,
  • a kerettantervben szabadon felhasználható időkeret felhasználását segítő innovációk fejlesztése, valamint
  • az egész napos iskola nevelési-oktatási programját megvalósító iskolai innovációk támogatása.

A feltárt közoktatási innovációs eszközök és tartalmak feltárása, rendszerbe illesztése

Az innovációs fejlesztések kipróbálása és a fejlesztési eredmények rendszerbe illesztése

A kerettantervekben szabadon felhasználhatóként jelölt időkeret felhasználását támogató innovációk támogatása

Az egész napos iskola pedagógiai programját támogató iskolai innovációk támogatása

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.