Az első téma a pedagógiai innováció- és tudásmenedzsment-rendszer elméleti megalapozását célozta, kezdve a pedagógiai innovációhoz és tudásmenedzsmenthez kapcsolódó feladatok definiálásával, illetve az innovációs és tudásmenedzsment eszköztípusok meghatározásával. Ennek eredményeképpen megtörtént a pedagógiai innovációs és tudásmenedzsment standardok, folyamatok kialakítása, amelyek szükségesek voltak a pedagógiai tudásmenedzsment-rendszer továbbfejlesztéséhez. Az elméleti megalapozást célzó kutatás a tudásmenedzsment-rendszer kialakításához szükséges modell koncepcióját is kialakította.

A pedagógiai innovációhoz és tudásmenedzsmenthez kapcsolódó feladatok definiálása

Pedagógiai innovációs és tudásmenedzsment standardok folyamatok kialakítása

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.