Projekt azonosító TÁMOP 3.1.2-12/2
Kedvezményezett Ért-Ékszer 2002. Kereskedőház Kft., Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó konzorciumi tagként
Projekt címe Tudatos pénzkezelés oktatási-nevelési program
Projekt rövid összefoglalása A Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadót 2014.10.1-én az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet állami feladatellátás keretében átvette. Az OFI a konzorciumi tagságról lemondott, a pályázatot a konzorciumvezető új konzorciumi tagok bevonásával valósítja meg. Az OFI a konzorciumi tagságról való lemondás napjáig az Intézet saját pályázati tevékenységekért megfelelőlősséget vállalt valamint a projekt zárást követően a rá eső fenntartási feladatokat ellátja. A Nemezedékek Tudása Tankönyvkiadó a projekt során a ""Tudatos pénzkezelés"" nevelési-oktatkási program fejlesztésében vett részt, amely nevelési-oktatási program a NAT célkitűzéseire épülő, de tankönyvektől független, többféle pedagógiai környezetben felhasználható tananyagrendszer, a környezet - társadalom - egyén - gazdaság összefüggéseinek megértetésére az általános és középiskolai tanulók számára. A tananyagfejlesztés célja az volt, hogy a diákok megértsék a piacgazdaság és a vállalkozások jelentőségét és szerepét a hazai és a világgazdaságban. 
Forrás megnevezése ESZA
Támogatási összeg NTK: 290 115 000 Ft Támogatási főösszeg: 400 881 210 Ft
Támogatás aránya 100%
Projekt kezdete 2013. 06. 17.
Projekt vége 2015.05.15 (OFI: 2014.09 30.-ig -konzorciumi tagságról való lemondás dátuma)

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.