Az új kerettantervek több területen és több szempontból is változásokat hoztak a felhasználásukkal készült helyi tantervekben. Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetben a TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 "XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció)" - II. szakasz projekt keretében létrehozott tantárgyi munkacsoportok azon dolgoznak, hogy különböző segédanyagokkal segítsék az iskolákat, munkaközösségeket, kollégákat ezeknek a változásoknak a megvalósításában.

Elsősorban azokra a területekre helyeztük a hangsúlyt, amelyeken a szükséges módosítások nagyobb mértékűek. Ilyen például az új tantárgyak megjelenése, új tartalmak vagy más tantárgyak egyes elemeinek beépülése egyes tantárgyakba, a tananyag felépítésének vagy szemléletmódjának lényeges megváltozása. Mindezek több tantárgy esetében a módszerek változtatását vagy változatosabbá tételét is igénylik. Minden tantárgy más-más szempontból és mértékben érintett, ezért a tantárgyakra jellemző részletek a tantárgyi bevezetőkben olvashatóak.

Az anyagok egy része közvetlenül használható a tanítási gyakorlatban, más része pedig a tanítási-tanulási folyamat megtervezésében, a felkészülésben jelenthet segítséget. Ez utóbbiak között találhatók tanmenetrészletek, óravázlatok, módszertani ajánlások, különböző jellegű szakmai háttéranyagok. Az előbbiek közvetlenül a tanulói tevékenységekhez kapcsolódnak, mint például a különböző jellegű és célú feladatlapok, feladatleírások, szemléltetőanyagok, tanulókísérletek. Részletesebb áttekintés erről is a tantárgyi bevezetőkben olvasható.

Az anyagok közötti keresés tantárgyak, ezen belül évfolyamok szerint történhet. Az évfolyamokon belül lehet válogatni az anyagok jellege, funkciója szerint. A fájlnevek utalnak a témakörre, az anyag jellegére és arra, hogy mely évfolyam(ok)on ajánljuk a használatát. Előfordulhat, hogy több fájl alkot egy egységet, pl. az óravázlathoz tartozik egy feladatlap és/vagy szemléltetőanyag is – ebben az esetben a témakör azonossága mutatja az összetartozást. Az ezzel kapcsolatos további tudnivalók szintén a tantárgyi bevezetőkben találhatóak.

A munka kezdeti fázisában elsősorban a legérintettebb tantárgyakra és a belépő évfolyamokra (1., 5., 9.) koncentráltunk, de folyamatosan készülnek segédanyagok a további évfolyamokra, és a tantárgyak köre is bővülhet.

Bízunk benne, hogy minden kolléga talál az egyre növekvő kínálatban kedvére való anyagokat, és a saját és tanítványai igényeihez tudja alakítani azokat, vagy kedvet és inspirációt kap hasonló eszközök készítéséhez.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.