Témavezető, kapcsolattartó: Gönczöl Enikő

A témaegység keretében a pedagógiai szakmai szolgáltatásokkal szembeni szükségletek meghatározása és a szolgáltatási feladatháló kialakításának támogatása történik, a nevelés-oktatás eredményességét meghatározó tényezők, a pedagógusok szerepeit korunkban alakító legfontosabb kihívások, valamint a hazai pedagógusok tudását jellemző sajátosságok azonosítása révén.

A munka középpontjában a témához kapcsolódó hazai és nemzetközi szakirodalom feltárása, valamint a magyarországi pedagógusképzés és oktatásirányítás jogi dokumentumainak elemzése mellett egy komplex empirikus kutatás áll, amely a pályán lévő pedagógusok mesterségbeli tudásának több szempontú elemzését célozza. A kutatás legnagyobb adatállományát egy országosan reprezentatív mintán elvégzendő, az előzetes tervek szerint 50 tankerület valamennyi köznevelési intézményére kiterjedő online kérdőíves pedagógus-adatfelvétel szolgáltatja majd. A kérdőív kialakítását öt, intézménytípusonként megszervezett fókuszcsoportos beszélgetés, valamint oktatáskutatókkal, illetve az oktatás világát befolyásoló tartalmi területek szakértőivel készítendő tíz strukturált interjú alapozza meg.

A munka során fontos szerepet kap a széles körű szakmai kommunikáció, amelyben – többcsatornás információáramlás keretében – a szaktanácsadók és a szakmai szolgáltatásban dolgozó szakemberek mellett az érdeklődő pedagógusok részvételére is lehetőség nyílik. A kutatás eredményei mellett e többszintű kommunikáció tapasztalataira épül majd a pedagógusok folyamatos szakmai fejlődését támogató szolgáltatórendszer megtervezése.

Produktumok:

  • A vizsgált témakör szakirodalmi tanulságainak összegzése.
  • A fókuszcsoportos interjúk tapasztalatait feldolgozó tanulmány.
  • A szakértői interjúk gondolatait összegző tanulmány.
  • Az online kérdőíves kutatás eredményeit feldolgozó gyorsjelentés.
  • A pedagógusok mesterségbeli tudásának erősségeit és gyengeségeit leíró gondolattérkép.
  • A magyar pedagógusok mesterségbeli tudásának általános jellemzőit bemutató, és az ezekhez kapcsolódó szakmai szolgáltatási szükségleteket leíró összegző tanulmány.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.