wadmin | 2009. jún. 24.

Nevelési kézikönyv nem csak osztályfőnököknek

Online megrendelés

Szűcs Édua rajzaA kézikönyv az iskolai neveléshez készülő taneszközcsomagnak a most megjelent első darabja. A kötet kilenc fejezete megkísérli átfogni az iskolai nevelés (az osztályfőnöki szerep) szinte teljes tartalmát.

Foglalkozik a világban és a társadalomban bekövetkezett változásoknak a nevelés funkcióira gyakorolt hatásával és ennek fényében a nevelői szerep esélyeinek, tartalmának, alakváltozatainak kérdéskörével. Szempontokat sorakoztat fel, és módszereket ajánl az iskolások multikulturális neveléséhez.

Tájékoztat a diákok egészségi állapotának jellemzőiről és iskolafüggő változóiról; megismertet egy bevált egészségnevelő program elméletével és gyakorlatával. Az osztályfőnöki munkában fellépő etikai dilemmákat elemzi, és segít átgondolni a közösségi nevelés 21. században is érvényes tartalmát.

Szó esik az érzelmi kultúra fogalmáról, illetve hiányának aktuális következményeiről, a konfliktuskezelés gyakorlatáról és az iskolai versengés természetrajzáról. Megismerhetjük a különböző iskolák osztályainak fejlődéstörténetét, kapcsolatrendszerük, szerephierarchiájuk alakulását, valamint a pedagógus és a pszichológus együttműködésében rejlő nevelési lehetőségeket.

Terjedelmes fejezet foglalkozik az erkölcsi nevelés megvalósulásával a különböző szellemiségű iskolákban, és több tanulmányt olvashatunk az állampolgári nevelés lehetőségeiről és módszereiről. A nevelési vizsgálat elméletét és metodikáját tárgyaló írások az iskola belső értékelését kívánják megkönnyíteni.

Szó esik az iskolapszichológusokkal történő együttműködés lehetőségeiről és gondjairól, a család és az iskola kapcsolatában felmerülő időszerű problémákról és a gyermekvédelem intézményrendszeréről, valamint az iskolai gyermekvédelem aktuális állapotáról.

A kézikönyv zárófejezetében ajánlás található az osztályfőnöki órák tartalmához. A feldolgozást segítő értelmezési keret, a módszertani ötletek, a vitaindító szövegek és a felhasználható szakirodalom a következő témakörökbe rendeződnek: a kor, amelyben élünk; ember és természet, kapcsolatunk az állatvilággal; erkölcs, jog; előítéletek; egyén, csoport, közösség; kapcsolatok; lelki egészség; az élet dolgai.

A népes szerzőgárda igyekszik megfelelni az iskolai gyakorlatban dolgozó pedagógusok és a pedagógusmesterséget elsajátító pedagógusjelöltek igényeinek. A korszerű elméleti ismeretek és a lehetőség szerint naprakész, részletes, tematikus bibliográfia mellett gazdag tapasztalati anyagot és bevált módszereket is közöl annak reményében, hogy minden olvasó megtalálja benne azt, amire éppen szüksége van.

A kötet szerzői: Aszmann Anna, Beöthy Hanna, Both Mária, Csizmazia Katalin, Fenyő D. György, Földes Petra, Fülöp Márta, Hegyiné Ferch Gabriella, Herczog Mária, Járó Katalin, Kereszty Zsuzsa, Kósáné Ormai Vera, Ligeti György, Loránd Ferenc, Meleg Csilla, Sallai Éva, Schüttler Tamás, Szabó Ildikó, Szekszárdi Júlia, Völgyi Péterné.

A kötet szerkesztője: Szekszárdi Júlia; lektorok: Hunyady Györgyné és Tornyosiné Nagy Éva.

A kötet az OKI és a Dinasztia Kiadó gondozásában jelenik meg.
A könyv ára 2900 forint

Online megrendelés

 

Tags: 
Prefix: 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.