A kisgyermekkori nevelés témájában a magyar elnökség kezdeményezésére elfogadott tanácsi következtetések alapján 2012 elején az Európai Unióban munkacsoport jött létre a  kisgyermekkori nevelés fejlesztésére és a jó példák megosztására. Nemzetközi kutatások bebizonyították, hogy a színvonalas kisgyermekkori nevelésnek kitüntetett szerepe van az oktatási esélyegyenlőség növelésében és a hátrányok kompenzálásában, közvetetten az iskolát korán elhagyók és a szegénységben élők számának csökkentésében is jelentős szerepet játszik.

A munkacsoport első tanulmányi látogatását 2012. november 19. és 21. között Magyarországon az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet szervezte az Oktatásért Felelős Államtitkárság és a Szociális Ügyekért Felelős Államtitkárság munkatársainak segítségével.

A tanulmányút témája a nevelési programoknak a minőség biztosításában játszott szerepe volt.

Az EU tagországokból és az Európai Bizottságtól hazánkba látogató 28 külföldi szakértő 3 napos tanulmányútja során meglátogatta a budapesti Mályva Óvodát és Bölcsődét, az észak-magyarországi régióban a bükkábrányi BSMK Napsugár Napközi Otthonos Óvodát és Bölcsődét óvodába integrált bölcsődei csoporttal és a szihalmi KIKI Egységes Óvoda-Bölcsődét.

A magas színvonalú kisgyermeknevelés nemcsak a helyi viszonyokat tükröző és az iskolába lépés előtti gyermekkort egységesen kezelő intézményi-pedagógiai programoknak köszönhető, hanem a pedagógusok, az intézményvezetés, a fenntartó és a szülők felelősségteljes együttműködésének is.

Az Egri Regionális Módszertani Feladatokat Ellátó Bölcsőde meglátogatása kapcsán a résztvevők a pedagógusképzésről beszélgettek az egri tanárképző főiskola és az ELTE tanáraival.

Szűk körű konferencia keretében a munkacsoportnak lehetősége nyílt a kisgyermekkori nevelés magyar szakértőivel, a minisztérium szakfelelőseivel és más érdekelt felekkel is eszmecserét folytatni, valamint alkalom adódott arra, hogy a magyar felek is bepillantást nyerjenek más országok, pl. Németország, Hollandia, Luxemburg, stb. kisgyermekkori nevelési rendszerébe.

Fő kérdésként merült fel, hogy miképpen lehetséges a legmagasabb színvonalú ellátás biztosítása érdekében a szakma, a tudomány és a közigazgatás egységes szemléletének kialakítása.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.