Az Európa Tanács 2013 májusában kísérleti jelleggel pályázatot hirdetett nemzetközi projektekre, amelyek a demokratikus és aktív állampolgárságra nevelés promócióját és fejlesztését tűzik ki célul. Az Európa Tanács által támogatást nyert kísérleti projekt címe: Út a demokráciához: támogatás tanároknak a diákok aktív állampolgárságra neveléséhez. A projekt megvalósítási időszaka 2013 júliusától novemberig tart.

A jelenleg is zajló, OFI által koordinált projekt átfogó célja, hogy az Európa Tanács Demokratikus állampolgárságra nevelés és emberjogi nevelés kartájának gyakorlatba ültetéséhez javaslatokat tegyen a szükséges és hosszútávon felhasználható eszközökre és módszerekre. A projektben EU-s tagállamok és más országok működnek együtt, összegzik a demokratikus állampolgárságra vonatkozó gyakorlataikat, amely során tanulnak egymástól. További cél a partner országok kapcsolatainak megerősítése ezen a területen. A projekt elsősorban ahhoz kíván hozzájárulni, hogy az iskolák jobban megértsék a demokratikus állampolgárságra nevelés fontosságát, javuljanak a tanárok ez irányú kompetenciái, és láthatóbbá, ismertebbé váljanak a demokrácia és a gyermekjogok kérdései.

A tervezett tevékenységek:

A projekt partnerei összegyűjtik és megosztják az országaik tanterveiben és tanárképzésében a demokratikus állampolgári és emberjogi nevelésre vonatkozó információkat, és egynapos tanártréninget szerveznek kísérleti jelleggel. A képzés tartalmát részben a közös témák alapján együtt állítják össze, részben pedig az aktuális nemzeti kérdéseket, külön-külön dolgozzák ki. Magyarország képviseletében az OFI szervezi meg a projekt budapesti záróülését, amelynek célja egyrészt a nemzeti tréningnapok tapasztalatainak összegzése, másrészt a tréning képzési tartalmainak bemutatása a tanárképzők és a civil szervezetek számára, valamint közös jelentés és javaslatok kidolgozása.

A projekt keretében rövidfilm készül a széles közönség számára, amelynek segítségével az aktív állampolgárságra nevelés különböző kérdéseire hívják fel a partnerek a figyelmet.

 

Partnerek:

  • a horvátországi Oktatási és Tanárképző Intézet (Education and Teacher Training Agency)
  • a romániai Oktatási Szolgáltatások Intézete (Institute for Education Sciences)
  • Montenegrói Egyetem Filozófiai Karának egyik egysége, a Civitas Montenegró Centrum
  • a demokratikus állampolgári és emberjogi nevelés UNESCO montenegrói elnöksége

A projekt magyarországi képviseletét és koordinációját az OFI látja el.

 

Várt eredmények:

A projekt szakmai diskurzust kezdeményez az aktív állampolgárságra nevelés pedagógiai eszközeiről, erősíti a tanári- és a tanulói kompetenciákat, beazonosítja a kompetenciák hatékony fejlesztésére szolgáló módszereket, és elérhetővé teszi a partnerországok aktív állampolgárságra neveléséről összegyűjtött információkat.

 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.