Időkeret: 
3 X 120 perc
Leírás / Célok: 

A modul rövid leírása: A modul megvalósítása során a gyerekek korábbi kirándulási élményeik, valamint az ott megismert bemutatófüzetek segítségével felidézik, összegyűjtik a tanösvények jellemzőit, bemutatási módjait, felkészülnek arra, hogy részt vegyenek egy saját tanösvény-projektben. Csoportokat alkotva feltérképezik a területeket, megfigyelik, meghatározzák az ott élő növényeket, állatokat, fényképeket készítenek, melyek alapján kiválasztják és kijelölik a legalkalmasabb területet. A tanösvény egyes állomásaihoz bemutatótáblákat készítenek, tájékoztató füzetet és feladatlapot szerkesztenek. Célok/részcélok: Környezetvédelmi ismeretek szerzése. Pozitív attitűd kialakulása. Ismeretanyag bővítése a tanulók aktív közreműködésével. Önálló és csoportos ismeretszerzés. A tanult ismeretek bővítése, alkalmazása. IKT használat fejlesztése. Komplex gondolkodásra nevelés. Problémamegoldás fejlesztése. Szociális kompetenciák fejlesztése. Együttműködő képesség fejlesztése a társakkal. Toleranciára nevelés. Kommunikációs készségek fejlesztése. Kreativitás és kézügyesség fejlesztése. Esztétikai érzék fejlesztése.

Megvalósítás keretei: 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.