A 4. osztályosok számára készült szintezett feladatok a standardleírásokban szereplő kompetenciák (Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása; Olvasás, az írott szöveg megértése; Írás, szövegalkotás; Tanulási képesség fejlesztése) gyakorlati alkalmazásához nyújtanak segítséget a pedagógusoknak és a szülőknek egyaránt. A feladatok a második, a harmadik, a negyedik, az ötödik és a hatodik szintű standardleírásokhoz készültek. A sablon tartalmazza az adott feladattal vizsgált témakört, a standardszint számát, a feladatot és a hozzá tartozó javítási, értékelési útmutatót.

A feladatok között találhatunk mérő és fejlesztő feladatokat egyaránt.

Mérő feladatok jellemzői

Segítségükkel megállapítható, hogy adott időpontban a tanuló milyen mértékben sajátította el a standardleírásokban szereplő tudást, hol tart a fejlődésben. Valamennyi feladat önállóan alkalmazható, egyszintű és konkrét. Megoldásuk rövid időt vesz igénybe. A javítási útmutató kizárólag a helyes válaszokat tartalmazza, a pedagógus feladata a visszajelzés, a tanulók egyéni értékelése.

Csatolmány: 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.