Időkeret: 
4x45 perc
Leírás / Célok: 

A modul rövid leírása: Földünk ökológiai lábnyomának bemutatása, értelmezése játékos feladatok alkalmazásával. Mennyi élelmiszert fogyasztanak a világ különböző országaiban élő családok hetente? Öko-lábnyom készítése. Mit tehetnek ai gyerekek a Földért? Célok/részcélok: Fenntarthatóságra nevelés, tudatos vásárlás, környezetalakítás. Környezettudatos magatartás megerősítése. Szociális, természettudományos, kompetenciák fejlesztése. Együttműködés, közös döntéshozatal, kritikus gondolkodás, véleményalkotás, társadalmi érzékenység, megfigyelés, szóbeliség.

Megvalósítás keretei: 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.