Időkeret: 
Tanórán és tanórán kívüli tevékenység keretében kb. 5 óra. Előzetes feladat 1 óra. Ajánlott feldolgozási keretek: napközis foglalkozás, erdei iskola, nyári tábor, szakkör, tanóra, témanap.
Leírás / Célok: 

A modul rövid leírása: Az előzetesen kiírt pályázat győztes dalát megtanulják a gyerekek. Játékos keretek között megismerik az R4, a szelektív hulladékgyűjtés fogalmát, a hulladék újszerű felhasználását. Kreatív játékokat készítenek hulladékból, és/vagy zenekart alakítanak, hogy a hulladékból készített hangszereiket meg tudják szólaltatni. Célok/részcélok: Az R4 (Reduce, Reuse, Recycle, Recover) fogalmának megismertetése. Környezettudatos magatartás kialakítása (a hulladék és szemét közötti különbség megfigyeltetése). A tanulók motoros képességeinek, kreativitásának, ritmuskészségének fejlesztése. Különösen ajánlom azoknak az iskoláknak, ahol még nem működik a szelektív hulladékgyűjtés.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.