Időkeret: 
2x45 perc Ismerkedés a pásztorélettel 6x45 perc Választható foglalkozások 1x240 perc Főzés, a modul záró foglalkozása - témahét/projekt
Leírás / Célok: 

A modul rövid leírása: Pásztor hagyományok az Alföldön. Ősi pásztoreszközök megismerése. A pásztorélettel kapcsolatos szólások, közmondások, népdalok, néptáncok, kunhímzés megismerése. A természet tisztelete, a természethez való alkalmazkodás mintája. A diákok csoportmunkában megismerkednek a helyi, illetve alföldi pásztorélettel, majd választható egyéni feladaton keresztül (akár iskolán kívüli munkaként, házi feladatként) elmélyülnek a pásztor életmód valamely részletében. Egyéni munkájuk eredményét helyi pásztorünnepségen, Szent György-napi állatkihajtáson mutatják be, a témahetet (vagy projektet) közös bográcsozás, települési ünnepség zárja. Célok/részcélok: A pásztorkodás, mint ősi mesterség megismerése, a pásztorkodáshoz kapcsolódó szokások, eszközök, tevékenységek megismerése. Nyelvi kommunikációs és önkifejezési képességfejlesztése. Logikus gondolkodás fejlesztése. Figyelem fejlesztése. Empátia fejlesztése. Kooperatív tanulási módszerek elsajátítása. Ismeretszerző képesség fejlesztése. Kombinatív készség fejlesztése. Rendszerező készség fejlesztése. Szövegértési készség fejlesztése. Egészséges életmódra nevelés.

Megvalósítás keretei: 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.