AVP keretrendszer

Medvey Tamás | 2013. máj. 6.

Az Alternatív Vitarendezés projekt működése során, és különösen a tanácsadások, workshopok alkalmával tapasztalták projektünk munkatársai, hogy nem meglepő módon azokban az intézményekben él legerősebben a szándék a megismert vitarendezési módszerek alkalmazására, ahol az iskola vezetése is azonosulni tudott projektcéljainkkal. Az alábbi linken megtalálható az alternatív konfliktuskezelés keretrendszere, mely segíti az iskolai élet szervezésébe, hétköznapi rendjébe beilleszteni a projektünk működése során elsajátított vitarendezési eljárásokat. Elsősorban azok számára készült el szakmai keretrendszerünk, akik az intézményi élet kialakításáért vagy annak részterületéért felelősek intézményeikben, ugyanakkor bárki érdeklődő számára hasznos lehet, hiszen a kezdeti lépésektől tesz ajánlásokat egy új típusú konfliktuskezelési kultúra kialakítására bármely iskolában.

Iskolai konfliktusok – Alternatív Vitarendezés – Mediáció

Indri Dániel | 2012. dec. 1.

Szabó tanárnő fizikát tanít a 10. osztályban, szereti az óra elején röviden felvázolni, milyen anyagról fognak aznap tanulni a diákok. Gábor, az osztály egyik tanulója, az iskolai újság, az Íródeák szerkesztője rendszeresen elkésik a fizika óráról. A tanárnőt már egy ideje bosszantja ez, mert ilyenkor Gábor miatt újra meg kell ismételnie az elmondottakat. A tanárnő egyik alkalommal már nem tudja visszafogni magát, és kifakad:

 

Konfliktus az oktatási intézményekben

Indri Dániel | 2012. dec. 1.

Az iskolai viták, összeütközések folyamatosan megújuló formái, szereplői, színterei és növekvő tendenciája miatt fontos, hogy kiemelten foglalkozzunk az iskolai élet minden szereplőjét érintő jelenséggel – a konfliktussal.
A konfliktus egyik legjellemzőbb tulajdonsága, hogy folyamat jellegű és dinamikával rendelkezik. Előzménye, érési ideje, csúcspontja, leszálló ága és következménye van. Fontos kérdés, hogy az érintettek a konfliktust hogyan élik meg, mit kezdenek vele, egyáltalán kezdenek-e vele valamit.

A konfliktuskezelés alternatív módjai

Indri Dániel | 2012. dec. 1.

Cikksorozatunkban arra vállalkozunk, hogy az iskolai konfliktuskezelésben érintett pedagógusoknak és szakembereknek bemutassuk az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetben működő Alternatív vitarendezés projekt tevékenységét, eredményeit, megosszuk a tapasztalatokat, és megismertessünk alternatív vitarendezési módokat.

A mediáció lélektana

Medvey Tamás | 2012. jan. 31.

Az élő kapcsolat nem más, mint konfliktusok keletkezésének és megoldásának folyamata – összegezhetnénk egyetlen mondatban a brit szerzőpáros – Freddie Strasser és Paul Randolph – Mediáció, A konfliktusmegoldás lélektani aspektusai című múlt év végén megjelent könyvének alapmotívumát. Strassert pszichoterápiás és szupervíziós magánpraxisának tapasztalatai, míg Randolph-ot több évtizedes ügyvédi és közvetítői gyakorlata ösztönözte arra, hogy a School of Psychotherapy and Counselling at Regent’s College londoni intézetében egy olyan felsőfokú képzési programot tervezzenek meg és hozzanak létre, amely bevonja a pszichoterápiás készségeket a mediálásba.

Pereskedni rossz!

Medvey Tamás | 2012. jan. 31.

Egy újabb opusz vitás és problémás kapcsolataink rendezésének alternatív módszeréről – gondoltam, amikor Buda Béla professzor úr kezembe adta Eörsi Mátyás és Ábrahám Zita szerkesztők Mediáció: A szelíd konfliktuskezelés alcímet viselő könyvét. Az egyes részek szerzői közül nem eggyel találkoztam már az utóbbi években megjelent mediációval foglalkozó magyar szakirodalomban.

Együtt vagy külön

Medvey Tamás | 2012. jan. 31.

A házasság egy olyan intézmény, amelyben olyan nehézségeket oldanak meg, amelyek létre sem jöttek volna, ha nem kötnek házasságot – mondta csak félig tréfálkozva Karinthy Frigyes.

Pedagógusok konfliktuskezelési kultúrája

Medvey Tamás | 2012. jan. 31.

A konfliktusok tudatos pedagógiai kezelése fontos nevelési eszköz, nem véletlen, hogy a nevelési diszciplínán belül egyre erőteljesebben jelenik meg az úgynevezett konfliktuspedagógia. Ennek alapjait, utóbbi időben született eredményeit foglalja össze a tanulmány. A szerző bemutatja a pedagógiai szituációkban keletkező lehetséges konfliktustípusokat, és áttekinti a különböző konfliktus-megoldási stratégiákat. Továbbá ismertet egy empirikus kutatást, mely a pedagógusok konfliktuskezelési kultúrájával foglalkozik. Ennek egyik fontos következtetése, hogy a pedagógusok jelentős hányadának nem mindig sikerül megtalálnia az adott helyzethez leginkább illeszkedő konfliktuskezelési módot.

Szakmai beszámolók

sevi | 2010. szep. 22.

Az "Alternatív vitarendezés, az érdekalapú tárgyalás és a resztoratív technikák bevezetése a szakképző intézmények működési és nevelési gyakorlatába" című projekt szakmai beszámolói

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.