A matematika tantárgy implementációs segédanyagainak rendszere, felhasználási javaslatok

A honlapon közzétett anyagok a matematika kerettanterv sikeres feldolgozását segítik elő, elsősorban azzal, hogy a matematika kerettanterv új részterületeinek feldolgozását támogatják.

Elsődleges célunk az volt, hogy olyan tanítási szakanyagokat készítsünk, amelyek jól felhasználhatók a tanítás során. Törekedtünk arra, hogy egyfelől hatékonyan segítsék a felkészülést azokon a területeken, ahol a matematikatanárok ismeretei nem teljesek az adott témakörben, másrészt olyan anyagokat igyekeztünk összeállítani, amelyeknek elkészítése időigényes lenne a kollégák számára. Ez utóbbira példa a matematikatörténet letölthető prezentációkon keresztül történő feldolgozása.

Lényeges, hogy az elkészülő segédanyagok sora az általános iskola első osztályától a középiskolák befejező évfolyamáig használhatók. Elsősorban az alap matematika tantervet tanító tanároknak szólnak, de találhatók a matematikát emelt óraszámban tanító tanárok számára is kiegészítő anyagok. A segédanyagok nagy többségénél megjelenik utalás más témához, tantárgyhoz kapcsolódó anyagokra.

A felkerült tartalmak két szempont szerint csoportosíthatók: korosztályok és témakörök szerint.

A korosztály szerinti felosztás nem évfolyamszintű, mert a matematika kerettantervben több eltérő óraszámú és eltérő tananyagtartalmú tantervből lehet választani, ezért egy adott segédanyag több évfolyamon is felhasználható. Feltehetőleg sok olyan segédanyaggal is találkozhatnak az érdeklődők, amelynek csak egyes részletei használhatók fel egy adott osztályban. A szaktanár dönti el a diákcsoport képességeit és érdeklődését figyelembe véve, hogy az általa választott segédanyagból mennyi, milyen mélységben használható fel a tanórán.

Honlapunkon sok olyan tanítást segítő fájl is található, amely első pillantásra távol esik a matematika tudományterülettől, de ez csak a látszat. Érdemes beleolvasni, sok érdekességet lehet belőlük megtudni.

I. A korosztály szerinti felosztás az alábbiak szerint alakul:

a) alsó tagozat,

b) felső tagozat,

c) középiskola.

 

II. A témakörök szerinti felosztás:

A. Matematikatörténet

B. Matematikai játékok

C. Pénzügyi, gazdasági ismeretek

D. Projektmunkák szervezése

E. Hétköznapi problémák

F. Érdekességek

G. Kapcsolódás más tudományokhoz

H. Módszertani segédanyagok

A honlap tartalma folyamatosan bővül, és nagy választékot kínál a matematikatanárok számára.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.