Kedves Kollégák!

A kerettantervek bevezetése során valószínűleg mindannyian szembesültünk már azzal, hogy bizonyos tananyagok változatlanok maradtak, de azzal is, hogy vannak új tartalmak, vannak más elvárások és megkötések, amelyek miatt nem lehetséges továbbra is ugyanúgy tanítani, mint eddig. Ez lehetőséget is, de nagy feladatot is jelent számunkra: lehetőséget, hogy megújuljunk, és feladatot, hogy azt is érdekesen és hatékonyan tanítsuk, amit korábban soha.

Ehhez a munkához, a közvetlen tantermi gyakorlathoz kívánunk az alábbi segédanyagokkal segítséget nyújtani. Óraterveket, tematikus terveket, feladatterveket olvashatnak, amelyeket néha változtatás nélkül be tudnak vinni az órákra, vagy még gyakrabban saját gyakorlatukhoz igazítva, továbbgondolva, leegyszerűsítve vagy feldúsítva. Az implementációs anyagok nem tartalmaznak semmiféle kötelező előírást. Ezek módszertani anyagok, amelyeket ki-ki szabadon felhasználhat, talán, reményeink szerint tanulhat belőlük, bátorítást kaphat.

Minden évfolyam számára készítünk segédanyagokat, de elsősorban a kerettantervbe belépő osztályok számára. A honlap megnyitása, jelen sorok írása pillanatában még keveset, később, reményeink szerint egyre többet. Arra is törekedtünk, hogy különböző tudományterületeket fedjenek le az itt felkínált anyagok, és mindenekelőtt olyan területeket, amelyek valami újdonságot jelenthetnek, így például alsó tagozaton a dőlt írást, nyelvészetből a retorikát és a szövegtant, irodalomból a mai magyar irodalmat. Minden iskolatípusban fontosnak tartjuk mind a szűkebben, mind a tágabban értelmezett szövegértés tanítását. Az irodalmi művek megközelítésében a szövegközpontúság elvét érvényesítettük: a műelemzést állítjuk a középpontba, a konkrét szépirodalmi szövegekkel való bíbelődést, az azokról való gondolkodást.

Az egyes anyagoknál törekedtünk a módszertani változatosságra, megpróbáltuk beépíteni az előző évek kompetenciafejlesztő módszertanának eredményeit, a szövegértés–szövegalkotás tanításának új eszköztárát, igyekeztünk a kooperatív technikákat minél erősebben előtérbe állítani.

Abban bízunk, hogy a használt tankönyvek mellett egyre nagyobb jelentőségük lesz az egyéb eszközöknek és forrásoknak, és hogy ezek sorában idővel fontos szerepet töltenek majd be az itt olvasható módszertani anyagok.

Sok jó tanítási élményt, az irodalommal és a nyelvvel való foglalkozás sok-sok szellemi örömét kívánjuk Önöknek, kedves kollégáink!

 

A szakmai bizottság összetétele:

A bizottság vezetője:

Turcsányi Márta (2013. július-augusztus)

Horváth Zsuzsa (2013. szeptember)

Fenyő D. György (2013. októbertől)

A bizottság tagjai:

Pelczer Katalin dr. (2013. július-november)

Hadikné Végh Katalin dr.

Hajdu Zsolt

Jankay Éva

Medgyes Sándor

Peregi Tamás

Temesvári Miklós

Ritoók Judit (2013. decembertől)

Maksa Katalin (2014. februártól)

_____________

 

HÁTTÉRANYAG

 

ÓRAVÁZLAT

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.