Időkeret: 
1 x 170 perc /előkészítő feladatok/ 2 x 90 perc, 1 x 270 perc /utólagos feladatok/ Projekt
Leírás / Célok: 

A modul rövid leírása: Az odúlakó madarak megismerése; mesterséges odúk készítése, kihelyezése, folyamatos gondozása. Megfigyelések a madárfaluban. A megfigyelések dokumentálása terepnaplóban. Célok/részcéloka: Madárfajok és szokásaik megfigyelése, megismerése. Figyelemfelhívás az egyre csökkenő természetes élőhelyek és fészkelőhelyek megóvására. Mesterséges madárodúk készítése. Ismeretanyag bővítése a tanulók aktív közreműködésével. Kreativitás, kézügyesség, térlátás fejlesztése. Esztétikai érzék alakítása.

Megvalósítás keretei: 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.