A Biztonságos, erőszakmentes, egészségtudatos iskola monitoring program célja, hogy – helyszíni látogatások útján - bemutassa, elemezze azokat az intézkedéseket, amelyeket a nem állami fenntartású intézmények az erőszakmentesség érdekében tettek az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) által meghirdetett programok hatására.

A vizsgálat tárgya, hogy ezekben az intézményekben az egyes központilag, az OFI által nyújtott szolgáltatások (Az alternatív vitarendezés, az érdekalapú tárgyalás és a resztoratív technikák bevezetése a szakképző intézmények működési és nevelési gyakorlatába című projekt képzései, az általa működtetett zöld szám, illetve a rendezvények, stb.) milyen hatással voltak az intézmények tevékenységeire, valamint sor került annak vizsgálatára is, hogy mennyire vannak összhangban a központi programok és a helyi törekvések az Oktatási és Kulturális Minisztérium (OKM) - OFI programok eredeti céljának megvalósulása érdekében. A fentiek mellett arra vállalkoztunk, hogy intézményi jó gyakorlatokat gyűjtsünk össze és intézményi, helyi javaslatokat továbbítsunk a jövőbeli fejlesztésekhez.


Az OKM megbízásából az OFI az alábbi programokat hirdette meg a fenti célok tükrében:

  • Jó gyakorlatok a Biztonságos Iskoláért
  • Kacagó, Duzzogi, Csibész és a többiek című országos óvodás rajzpályázat
  • Erőszakmentes, egészségtudatos iskola című pályázat
  • Erőszakmentes mozgalom
  • Gyermeknyelven az erőszakmentességről c. projekt
  • Bitang Tibi az óvodában rajzpályázat

 

Csatlakozás a programokhoz

Az intézmények döntő többsége megjelölte a helyszíni látogatási adatlapon szereplő csatlakozási szándék okaként azt, hogy felkeltette érdeklődésüket a pályázat, mert fontosnak tartják a Biztonságos, erőszakmentes, egészségtudatos iskola programban megfogalmazott célokat, a gyermekbarát, egészségfejlesztő iskolai/óvodai légkör biztosítását. A fentiek mellett motiváló tényező volt az „áldozattá válás elkerülése” és vannak olyanok, akik fontosnak tartották a programban kitűzött célok mind szélesebb körben történő tudatosítását.

 

Óvodai rajzpályázat esetén fontosnak tartották a lehetőség biztosítását a gyermekeknek az életkoruknak megfelelő önkifejezésre az adott témakörben. Volt intézmény, ahol a gyerekek hátrányos helyzete miatt is az iskola számára még fontosabb az Oktatási és Kulturális Minisztérium megbízásából az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet által meghirdetett projekthez való csatlakozás. A helyszíni látogatások alkalmával végzett dokumentumelemzés azt igazolta vissza, hogy a monitoring programban szereplő intézmények Pedagógiai programjában, Házirendjében, és Minőségirányítási programjában szerepelnek a Biztonságos, erőszakmentes és egészségtudatos iskola elemei. Többek jelzése szerint ezek tudatosulása, hangsúlyozása a program keretében erősödött.


A programok utóélete

Az egyik legfontosabb szempont volt a programok tervezésekor, megfogalmazásakor, hogy a projektek céljai továbbéljenek az intézményekben. A programok utóéletét és fenntartását tekintve szinte minden intézmény munkatervében szerepelnek a Biztonságos, erőszakmentes, egészségtudatos mozgalom koncepciójához kapcsolódó programok, arculatuk tükrözi a Biztonságos, erőszakmentes, egészségtudatos célokat. Az intézmények adaptálnak egészségfejlesztő, agressziókezelő jó gyakorlatokat, és közvetítik a helyi társadalom felé az erőszakmentes kommunikáció és egészségtudatos életmód elveit.

 

Az intézmények életében az Oktatási és Kulturális Minisztérium megbízásából az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet által meghirdetett projektek jellemzően jelentettek hozzáadott értéket, és hatással voltak a helyi programokra azáltal, hogy kiegészítették, szélesítették és színesítették az erőszakmentesség és egészségtudatosság területén működő törekvéseket, alátámasztják, vezérfonalat jelentenek, megerősítést adnak az intézmény számára, illetve felerősítik a témához kapcsolódó hozzáállást.

 

Javaslatok a folytatáshoz

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézettel való jövőbeli együttműködéssel kapcsolatban több intézmény felvetette, hogy szívesen fogadná az OFI részéről az intézmények közötti tapasztalatcserék, nyílt napok, sportversenyek rendezésének organizálását, hogy azok segítsék az egymás közötti gyakorlati eszmecserét, valamint a regionális képzések, konferenciák lehetőségének bővítését, illetve egy központi szakmai tájékoztatási bázis létrehozását. Az óvodai intézetek részéről felmerült a speciálisan nekik szóló Jó gyakorlatok gyűjtése, illetve a rajzpályázaton kívül más, pl. dramatikus elemekkel megvalósítható témafeldolgozásra kiírt pályázat lehetősége. A legfontosabb javaslatok az OFI munkáját, törekvéseit is meghatározzák. Ezek: a program folytatásában szerepet kap a jó gyakorlatok cseréje, a jó gyakorlatok bemutatása, tapasztalatcsere látogatások szervezése. A jó gyakorlatok gyűjtéséhez pedig terveink között szerepel egy nyilvánosan elérhető adatbázis, mely központilag koordinálható és könnyen átlátható.

 

Összegzés

Az intézményekben tett monitoring program tapasztalataként összességben elmondható, hogy a projektben szereplő 14 nem állami fenntartású intézmény életébe jellemzően beépültek a Biztonságos, erőszakmentes egészségtudatos iskola egyes elemei. Az intézmények vezetői, pedagógusai, gyermekvédelmi felelősei, dolgozói igen elkötelezett munkát folytatnak ezeken a területeken: az Oktatási és Kulturális Minisztérium megbízásából az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet által meghirdetett programok által színesebbé, tartalmasabbá, szélesebb körűvé váltak a helyi törekvések.


Összegezve: a helyszíni látogatások tapasztalatai azt igazolják, hogy a programok elérték céljukat, sikerült az intézményeket megszólítani és aktivitásukat erősíteni. Az általunk meglátogatott intézmények egyértelműen a program folytatása mellett elkötelezettek – igény esetén egy ilyen program-tervezésben többen szívesen részt vennének.

 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.