Időkeret: 
3x45 perc és egy kb. 1 órás bemutató, témanap
Leírás / Célok: 

A modul rövid tartalma: A modul előtt a tanulók gyűjtőmunkát végeznek a látásról, szemről, kutyákról, látássérültekről, vakvezető kutyákról. Bővülnek ismereteik a felelős állattartásról, a szemről, a látásról. Megismerik a munkakutyákat, a Braille írást, a vakvezető kutyák kiképzését, életét. Bepillantást kapnak a vakvezető kutyával rendelkező látássérültek életébe. A modul törekszik a pozitív szemlélet, tolerancia, elfogadás kialakítására a látássérültekkel szemben. Célok/részcélok: - A gyerekek látásról, kutyákról, látássérültekről, vakvezető kutyákról való meglévő ismereteinek bővítése, rendszerezése gyűjtőmunkával. - Tudatosodjon a tanulókban az önkéntes segítőtevékenység társadalmi hasznossága. - Szerezzenek tapasztalatokat a vakok és gyengénlátók iránti szolidaritás konkrét megnyilvánulásáról. - A tanulók együttműködésre, elfogadásra, szolidaritásra, felelősségvállalásra, önzetlen segítségnyújtásra; a társadalomban élő, segítségre szoruló embertársak felé pozitív hozzáállásra nevelés. - A fogyatékkal élők iránti törődés, nyitottság erősítése. - Felelős állattartásra, állatszeretetre nevelés. - A szociális és társas kompetenciák fejlesztése (empátia, együttműködés, szolidaritás, csoporthoz tartozás, önkéntesség, civil kezdeményező készség). - Információgyűjtéssel, rendszerezéssel a kognitív képességek erősítése.

Megvalósítás keretei: 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.