Javasolt évfolyam: 
Időkeret: 
6 óra
Leírás / Célok: 

A modul kiemelt célja a magyar nyelv játékosságának, változatosságának bemutatása, a változatos kifejezéskultúra, a nyelvi tudatosság, a humorérzék fejlesztése, a szókincsbővítés. Célja továbbá, hogy a benne részt vevők legyenek képesek néhány mondatos vélemény szóbeli és írásbeli megfogalmazására. Legyenek képesek hosszabb-rövidebb szövegek alkotására, személyes és olvasmányélmények megfogalmazására. Célja társas kultúrában való részvételhez szükséges nyelvi kompetenciák fejlesztése az írástechnikai téren: az érzelmek hiteles kifejezésének képessége, a szeretetteljes emberi kapcsolatok ápolásának képessége, udvariassági formulák ismerete, alkalmazása stb. Megfelelő, kialakult egyéni írástechnika alkalmazása. A szövegalkotás műveleteinek ismerete: anyaggyűjtés, címválasztás, a lényeges gondolatok kiválasztása, elrendezése, az időrend, a szöveg tagolása bekezdésekre. A tanult fogalmazási műfajokban való jártasság, szövegalkotás. Személyes élmények megfogalmazása különböző szövegtípusokban: mese, elbeszélés, leírás, levél, képversek. Az írásmű üzenetének, céljának, befogadójának megfelelő szókincs használata. Személyes élmények megfogalmazása különböző szövegtípusokban. A tanult műfajokban történő önálló szövegalkotás.

Részmodulok: 

1-2. részmodul - Hónapsoroló

3-4. részmodul - Mondj mesét a kistesódnak!

5. részmodul - Színes álmok

Tartalmi fókusz Tan-Tan: 
Tartalmi fókusz Szociális kompetenciák: 
Alkalmazott munkaformák: 
Becsült költség: 
2 000Ft

Értékelés

0
Még nincs értékelve

Kedvencek

Nincsen kedvencnek jelölt tartalom.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.