Megjelenés éve: 
2014

A KIADVÁNY ELFOGYOTT!

Két és fél évtizedes költségvetési politikával kapcsolatos gyakorlati és kutatói tapasztalatait összegezte új könyvében Kovács Árpád, a Költségvetési Tanács elnöke. A kötet a közpénzügyi menedzsment kérdései mellett olyan témákkal is foglalkozik, mint például a közjó fogalma vagy a versenyképesség értelmezése.

Gondolatok a Vázlatos betekintés a közpénzügyi döntéshozatal alapjaiba című kötetről

Farkas Beáta egyetemi tanár, intézetvezető

A szerző izgalmas vállalkozásba fogott, amikor a költségvetési döntéshozatalt széles társadalmi összefüggésekben mutatja be. Az olvasó haszonnal forgathatja, akár egy alapoktól építkező diák, akár valamilyen szinten már közreműködik a közpénzek menedzselésében. Általa egyszerre kaphatunk átfogó képet a legújabb nemzetközi tendenciákról és a hazai tapasztalatokról. Végigkísérhetjük a költségvetés készítésének és végrehajtásának minden lépését.

A könyv legnagyobb értéke, hogy a közgazdaság-, a közigazgatás- és a politikatudomány határmezsgyéin járva rávezeti a jelen és jövő döntéshozóit, milyen súlyos felelősséget hordoznak a társadalom hosszú távú, szociális kohéziót támogató fejlesztésében. Remélhetőleg nemcsak olvasói, hanem követői is lesznek.     

Kocziszky György egyetemi tanár, a monetáris tanács tagja

A közpénzügyek valódi funkciója a szolgálat. Értelme nem önmagában, hanem az egyénekre, adott közösségre gyakorolt hatásában, végső soron a közjó szolgálatában rejlik.

Adott társadalom érdekeit szolgáló közpénzügyi rendszer működtetése ezért nemcsak optimálisnak tekinthető állományi és egyenlegmutatók, hanem az adott kultúrkör értékrendjét szolgáló szabályalapú működésének, illetve intézményrendszere döntéshozói szemléletének, gondolkodásmódjának függvénye.

Kovács Árpád könyvének szellemisége messze túlmutat a hasonló témakörben született konvencionális munkáknál, mert rámutat arra, hogy az egyéni és a közösségi érdek összhangja szenzitív döntéshozatallal teremthető meg. A szerző stílusának, konzekvens logikájának köszönhetően az olvasó újra felismerheti a közösségi pénzügyek kapcsán azt a gondolkodásmódot, amelyet az elmúlt évtizedekben majdnem elfelejtettünk. Az újra felismert zsinórmérték segítheti az olvasót abban, hogy a körülöttünk zajló válságok tükrében szembesüljön a költségvetéssel és újragondolja a pénzügyi kultúrával kapcsolatos ismereteit és beidegződéseit.

A könyv megjelenését a Szerencsejáték Zrt. támogatta.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.