VÉLEMÉNYKUTATÁSOK EREDMÉNYEI (2014/15)

Az európai társadalomfejlődés jellemzője, hogy a társadalmat alkotó részrendszerek – köztük az oktatási rendszer – folyamatos változásban van. A változásoknak számos oka feltárható, melyek egy része külső eredetű, míg más részük inkább belső folyamatokra vezethető vissza. 

A 2014–2015 folyamán megvalósult kutatásunkban célul tűztük ki, hogy a magyar óvodarendszerre vonatkozóan mind a külső, mind a belső eredetű változásokról képet alkossunk. Ennek megfelelően a tanulmány első részében kisgyermekkori nevelés és gondozás főbb transznacionális trendjeit és koncepcióinak aktuális állását ismertetjük. Kitekintésünk elsősorban az OECD által a kisgyermekkori nevelés ügyében indított programokra, illetve az Európai Unió ezen a téren megnyilvánuló aktivitására terjed ki.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.