Megjelenés éve: 
2008

„Változás és változtatás III. A ráadás a káoszelmélet (később: komplexitáselmélet) ihlette trilógia harmadik kötete. Míg az első két rész arra tett kísérletet, hogy az oktatási reformok során megismert, a rendszerekre jellemző lényegi komplexitást feltérképezze, ez a kötet ennél jóval tovább megy. Új nézőpontot nyújt az olvasó számára, és az alapján tanulságokat von le a változtatás erkölcsi szándékával, valamint az ettől kezdve háromszintű reformnak nevezett tevékenységgel kapcsolatban, amely az iskola és a közösségek, a helyi iskolakörzetek, valamint az állam szintjén zajlik. A különféle országokban és különféle szinteken zajló, valóságos reformkezdeményezések adják a következtetések hátterét.”

Ez a kötet egy fontos tekintetben eltér az előző kettőtől. Ahelyett, hogy megelégedne a komplex rendszerdinamika puszta megértésével, arra a nehéz kérdésre keresi a választ, hogyan változtatható meg előnyére maga a keretrendszer. Hogyan lehet egy nagyszabású reformot végrehajtani úgy, hogy egyúttal az eredmények tartós fennmaradását biztosító feltételek is megszilárduljanak? Milyen szakpolitikai eszközök szükségesek ezek eléréséhez, és melyek ezek közül azok, amelyek nélkülözhetetlenek a hatások maximalizálásához? Milyen szerepet szánunk a szokásostól eltérő, új módon értelmezett vezetési képességnek ahhoz, hogy végül megvalósuljon egy hosszabb távon is fenntartható, átfogó oktatási reform? Ezekre a kérdésekre keressük a választ, egyidejűleg törekedve az elméleti megalapozottságra és a gyakorlati használhatóságra.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.