Megjelenés éve: 
2008

A Változás és változtatás. Az oktatási reform mélységének feltárása gyökeresen új szemszögből közelíti meg az oktatási reform témáját. Szembenéz azzal a ténnyel, hogy a változás erői a társadalom valamennyi szintjén kiszámíthatatlan és kaotikus módon jelentkeznek, és bemutatja, miért szükséges új szemléletmódot elsajátítanunk ahhoz, hogy képesek legyünk megbirkózni az állandó, dinamikus változásokkal a maguk komplexitásában. A kötet végső soron az oktatási reform látszólag megoldhatatlan problémáinak megértését és kezelését segítő tisztánlátással és felismerésekkel vértezi fel olvasóját.

A szerző lerombolja a jövőképről, a stratégiai tervezésről, a döntéshozás helyi szintre delegálásáról, az erőskezű vezetésről, a konszenzusról és az elszámoltathatóságról vallott jelenlegi mítoszainkat. Az üzleti szférában és az oktatási rendszerekben tevékenykedő sikeres szervezetekre vonatkozó kutatásokra építve meghatározza azt a nyolc alapvető elvet, amelyet feltétlenül tudni kell annak megértéséhez, hogy a változások miért látszanak kaotikusnak, és mit kezdhetünk ebbben a helyzetben. Egyetlen egyén vagy rendszer csak akkor tudja sikeresen felvenni a küzdelmet a változás erőivel, ha elsajátítja a változtatáshoz szükséges készségeket, és azokat az oktatás morális céljának a szolgálatába állítja. Ennek értelmében az iskolának arra kell törekednie, hogy társadalmi, nemi és etnikai hovatartozástól függetlenül jobb állampolgárokat neveljen.

A változás és változtatás. Az oktatási reform mélységének feltárása könnyen érthető, élvezetesen megírt olvasmány, lebilincselő és izgalmas utazás, melynek során megtudhatjuk, hogy az oktatási reform titka alapvetően a káosz és a rend egymással dinamikusan komplex kölcsönhatásokba lépő erői közötti összhang megteremtése.

Michael Fullan a Torontói Egyetem Neveléstudományi Karának dékánja, az oktatásszociológia professzora, aki az egyetemen végzett munkájának első pillanatától fogva vezető szerepet vállalt a pedagógusképzés megújításában. Létrehozott egy négy iskolakörzetet és két pedagógusképző intézményt tömörítő tanulási konzorciumot, melynek támogatásával nyári egyetemeket szerveztek a kooperatív tanulásról és gyakorlatszerzésről. Az egyetem Gyermekkutató Központjával (OISE) folytatott együttműködés keretében az egyetemen kialakított egy közös szakmai fejlesztőközpontot pedagógusok számára. A közös erőfeszítésekre épülő projekteken túl iskolarendszerek, pedagógus-szakszervezetek, kutató- és fejlesztőintézetek, kanadai és nemzetközi kormányzati szervezetek bevonásával végrehajtott számos oktatási reformkezdeményezésben vett részt kutatói, szakértői, tréneri és szakpolitikai tanácsadói minőségben. A pedagógusszakma és a pedagógusképzés fejlesztéséhez való kiemelkedő hozzájárulásáért 1990 júniusában elsőként kapta meg a Pedagógusképzők Kanadai Egyesületének (CATE) kiválósági díját, amely szervezet egyúttal legkimagaslóbb kutatójaként, elméleti és gyakorlati szakembereként ismerte el.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.