A tanulás fogalma ma már egyre kevésbé kapcsolódik kizárólagosan az iskolázáshoz, sőt egyre kevésbé szűkül le egy adott életkorra. A szervezett képzésen kívül számos tevékenység (például a munkavégzés) eredményezhet új tudást, ennek tudatos kezelése a korábbiaktól eltérő megközelítést tesz szükségessé mind a képzők, mind az iskolarendszerből már kikerült, de új tudások megszerzésében érdekeltek részéről. A könyv címében szereplő validáció kifejezés egy eljárás megnevezése, ami szorosan kapcsolódik a tanulás újszerű megközelítéséhez.

Több európai országban működik olyan rendszer, amely lehetővé teszi a már megszerzett tudás beszámítását a felvételin vagy a képzési program egyes elemeinek teljesítésébe.

Kötetünkben azokat a szakmai eredményeket tesszük közzé, melyek a hazai oktatási intézmény- és jogrendszer keretei között működő, az európai normákkal összehangolt, strukturált felsőoktatási elismerési rendszer modelljének kidolgozása során születtek. E rendszer segíti, hogy a felsőoktatásba jelentkezők vagy a már ott tanulók tanulási eredményeinek azonosítására, dokumentálására, értékelésére és beszámítására (egy szóban összegezve: validálására) átlátható módon, a minőségre fókuszálva kerüljön sor, függetlenül attól, milyen tanulási környezetben szerezték azokat.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.