A kötet az OKI Kutatási Központjában készült. Szerkesztő: Simon Mária.

Több mint egy évtizeddel a politikai és gazdasági átalakulás után, a magyar közoktatási rendszer szinte egészét az állandósuló válaszkényszer, a folyamatos alkalmazkodás jellemzi. Az iskolák működését meghatározó törvények módosításai, a csökkenő gyereklétszám, a helyi társadalmi, gazdasági hatások az egyes intézményeket arra ösztönzik, hogy működésük legfontosabb összetevőit, a képzési profilokat, a tanított tananyagot, a tantestület szakértelmét újragondolják, s minden őket érő kihívásra lehetőségeikhez mérten racionális választ adjanak. Keveset tudunk arról, hogy mindezt miként élik meg az intézmények. Annak a kérdőíves vizsgálatnak, melynek során 2002-ben több mint ezer iskolaigazgatót kerestünk fel, éppen az volt a célja, hogy az egyes iskolák mindezekkel kapcsolatos válaszait, jövőre vonatkozó várakozásait összegyűjtsük. Tanulmánykötetünkben azokat az igazgatói véleményeket összegezzük, melyeket a statisztikai adatokból kirajzolódó tendenciák, illetve a hétköznapi tapasztalatainkon alapuló személyes benyomásaink nem helyettesíthetnek.

Tartalom

1. melléklet: Igazgatói kérdőív – kérdezőbiztossal (pdf, 374 KB)
2. melléklet: Igazgatói kérdőív – önkitöltős (pdf, 333 KB)

© Országos Közoktatási Intézet, 2004

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.