Megjelenés éve: 
2007

A "Tények és érvek" című könyvsorozat része 

A 2004. szeptember 1-jével bevezetett Nemzeti alaptanterv (NAT 2003) felülvizsgálatára 2006-2007 fordulóján került sor, ami nagymértékben támaszkodott az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (korábban Országos Közoktatási Intézet) obszervációs vizsgálatára. Az elmúlt öt év tapasztalatairól a könyvsorozatban már olvashattunk beszámolót, nevezetesen a tantárgyak helyzetéről és a tantárgyközi kapcsolatokról, ld.: Tartalmak és módszerek az ezredforduló iskolájában, ill. Hidak a tantárgyak között. A szerkesztők ezúttal az elméleti áttekintések mellett a NAT felülvizsgálatához, értékeléséhez kapcsolódó vitasorozatok, fókuszcsoportos beszélgetések tanulságait adják közre. A táblázatokkal, ábrákkal szemléltetett, számos egyedi pedagógiai szituációt, élethelyzetet felvonultató fejezetekben körvonalazódik az oktatási folyamat teljessége az elméleti kérdésektől a megvalósulásig. Az esettanulmányok jól megvilágítják, miként hatnak a NAT-ban megfogalmazott elképzelések a különböző közvetítőkön keresztül (kerettantervek, programok, tankönyvek) az osztálytermi gyakorlatra. ISBN: 978-963-682-592-8

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.