Ez a kiadvány már nem vásárolható meg, kizárólag elektronikusan érhető el.

A rendszerváltást követő évtizedekben hazánkban is növekvő figyelem irányult a fogyatékossággal élő tanulók képzésére, későbbi munkaerő-piaci beilleszkedésének támogatására. Ez részben értékalapú, méltányossági kérdés, amelynek fontossága az Európai Unióhoz való csatlakozással megnőtt, részben pedig gazdasági, amennyiben az értéktermelő és adózó állampolgár az egész közösség számára hasznosabb, mint az inaktív, járulékokból élő. A különböző fogyatékkal élő diákok szakképzése speciális szakiskolákban zajlik. Az első írás ezen iskolatípus történetét és munkaerőpiachoz való viszonya változását mutatja be. A következő két fejezet a speciális szakiskolák vezetőinek szakpolitikai kérdésekről alkotott véleményét, illetve a végzés előtt álló speciális szakiskolások szociális hátterét, foglalkozási aspirációit elemzi. Az írások tanúsága szerint a speciális szakiskolákban tanulók döntő hányada alkalmas arra, hogy a szakképesítés megszerzése után a fehér gazdaságban, a nyílt munkaerőpiacon elhelyezkedjen. Akadályt a fogadó munkahelyek hiánya, illetve a munkaadók – csökkenő mértékű – előítélete, fenntartásai jelentenek.

A kötet megjelenését az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program 3.1.1-08/1-2008-0002 számú, "21.századi közoktatás - fejlesztés, koordináció" című projektje támogatta.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.