Mennyire fontos a közoktatási intézmények számára az inkluzív oktatás? Milyen nemzetközi és hazai jó gyakorlatok vannak ebben a témában?

A kérdésekre választ kereső kötet egyrészt megerősíti azokat a szakembereket, akik elkötelezetten munkálkodnak az együttnevelés elterjesztésén, másrészt irányt mutat mindazoknak, akik nyitottak a társadalmi befogadásra, de nem biztosak abban, hogyan válhatnak annak aktív szereplőivé. A leírt jó gyakorlatok közreadói a fejlesztésekben, önfejlesztő intézményi gyakorlatok megteremtésében részt vevő pedagógusok, akik nem az intézménytől távol „kitalált” fejlesztések kipróbálói, hanem valójában aktív fejlesztők.

Az inkluzív oktatás szemléletmód, és miközben arra keresi a választ, hogy a sajátos nevelési igényű tanulókat hogyan lehet integrálni a többségi oktatásba, arról szól, hogy hogyan lehet átalakítani az oktatási rendszereket és tanulási környezeteket, hogy azok meg tudjanak felelni a tanulók sokféleségének. Ebben az értelemben az inkluzív oktatás esetében olyan trendről van szó, amelyet egyetlen ország sem hagyhat figyelmen kívül akkor, amikor az oktatásról, az oktatási rendszer fejlesztéséről gondolkodik.

Tartalom

A kötet az Oktatási és Kulturális Minisztérium támogatásával készült.

Írta: Kőpatakiné Mészáros Mária, Németh Szilvia, Novák Tibor, Tóth Mónika, Vargáné Mező Lilla, Végh Józsefné, Zseák Sándorné

Lektorálta: Locsmándi Alajos és Vargáné Mező Lilla

Grafikai terv: Tóth Mária Anna

Szerkesztés © Balázs Éva, Kőpatakiné Mészáros Mária, 2008
© Kőpatakiné Mészáros Mária, Németh Szilvia, Novák Tibor, Tóth Mónika, Vargáné Mező Lilla, Végh Józsefné, Zseák Sándorné
© Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, 2008

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.