Kutatásunk néhány, országos hatáskörű tehetséggondozó beavatkozás vizsgálatára irányult, ezen belül elsősorban a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tehetséges tanulókkal foglalkozó programokra koncentrált.

Kutatásainkhoz empirikus szociológiai eszközöket használtunk: minden vizsgált program esetén dokumentumelemzést és szakirodalom-feldolgozást végeztünk. Az Arany János Program, valamint az Útravaló ösztöndíjprogram esetében kérdőíves és interjús módszerrel megvalósuló adatfelvételt, a tehetségpontok vizsgálatánál az interjúk mellett megfigyeléseket és esettanulmányokat, a felsőoktatásba való átmenetet segítő programoknál pedig interjúkat készítettünk.

Kutatásainkkal egy olyan tehetséggondozó rendszer kialakításához kívánunk hozzájárulni a meglévő és jól működő elemek felhasználásával, amelyben a legkülönbözőbb tehetségterületeken kiemelkedő tanulók tehetsége felszínre kerülhet, annak kibontakoztatásához a közoktatásban való részvétel teljes idejében támogatást kapnak, s mindehhez szükség esetén hátránykompenzáció is társul.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.