Megjelenés éve: 
2004

Ez a kiadvány már nem vásárolható meg, kizárólag elektronikusan érhető el.

2001 tavasza óta folyik az Országos Közoktatási Intézet Program- és Tantervfejlesztési Központjában a tantárgyak helyzetét feltáró kutatás: tizenhat tantárgyi terület vizsgálata, melynek célja, hogy kiderítse, a kilencvenes évek tartalmi szabályozási, modernizációs változásai során mi történt a tantárgyak tanításában, milyen fejlesztések szükségesek az egyes tantárgyakban és a tantárgyi rendszerben. Ez a kutatás olyan háttértudást eredményezhet, mely a folyamatos reflexió eredményeképpen hasznosítható lesz a tartalmi fejlesztési folyamatokban. A tanulmánykötet a kutatás két évének tapasztalatait összegzi, a tantárgyak átfogó elemzésével hiányt pótol a hazai pedagógiai szakirodalomban.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.