Megjelenés éve: 
2003

Az utóbbi évek nemzetközi összehasonlító vizsgálatai a magyar diákok iskolai teljesítményét illetően kedvezőtlen eredménnyel zárultak. Különösen a PISA 2000 eredményei utrán merült fel az igény arra, hogy készüljenek az eredmények okait bemutató, azokat a társadalom és közoktatás szélesebb összefüggéseibe helyező kutatások, melyek egyúttal alkalmasak lehetnek a problémákat kezelni képes, az oktatáspolitika számára felhasználható ajánlások, koncepciók, cselekvési tervek kidolgozására. Ezt a célt szolgálta az a kutatás, mely az iskolai tevékenységgel összefüggő tanulói munkaterhek feltárására irányult. Az Oktatási Minisztérium kérésére az OKI Felnőttoktatási és Kisebbségi Központja által megszervezett és lebonyolított kutatás eredményeit tartalmazza ez a kötet.

 Tartalom

A kötetet szerkesztette:
Mayer József (OKI FKK)

A kötet megjelenésében közreműködött:
Wolfné dr. Borsi Julianna (OKI FI)
Singer Péter (OKI FKK)

A kutatásban közreműködő munkatársak: Beck László (Medián Közvélemény- és Piackutató kft.), Hann Endre (Medián Közvélemény- és Piackutató kft.), Kőpatakiné Mészáros Mária (OKI PTK), Mayer József (OKI FKK), Narancsik Ágnes (Expanzió Humán Tanácsadó kft.), Németh Szilvia (OKI FKK), Nyírő Zsuzsa (OKI FI), Schmidt Andrea (OKI KK), Siklaky István (Medián Közvélemény- és Piackutató kft.), Singer Péter (OKI FKK), Szénay Márta (Medián Közvélemény- és Piackutató kft.)

Tartalom

 

© Országos Közoktatási Intézet, 2003.

ISBN 963 682 518 1

Felelős kiadó
Halász Gábor főigazgató
Országos Közoktatási Intézet
1051 Budapest, Dorottya u. 8.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.