Megjelenés éve: 
2005

CD-s könyv.

Tartalom: 

Mayer József: A tanulók és a tanárok munkaterhei

Naszlady János: Tanulói Munkateher rendszer

 Tartalom

A tanulói munkaterhek országos szintű mérése után az OKI Iskolafejlesztési és Integrációs Központja közzéteszi programcsomagját, melynek segítségével egy iskolában, az intézményen belül felvett adatok alapján értékelhető a tanulók és tanáraik terheltsége. A programot tartalmazó cd-t, valamint a hozzá készült leírást zárt körben, partnereink számára terjesztettük; most azonban nyilvánosan is letölthetővé tesszük. Reméljük, minél több iskola intézményi szintű értékelését, esetleg fejlesztését fogja szolgálni e segédeszköz.

A programcsomag és a mellékelt dokumentumok az Oktatási Minisztérium támogatásával készültek.

Szerkesztette:
Mayer József

Írták:
Naszlady János
Mayer József

© Naszlady János, Mayer József
© Országos Közoktatási Intézet

ISBN 963 682 558 0

Kiadja az Országos Közoktatási Intézet
Felelős kiadó: Halász Gábor főigazgató

Tartalom

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.