A kötet, melyet az Olvasó a kezében tart az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Miskolci Egyetem Tanárképző Intézetének közös kiadványa, egyben a Miskolci Egyetem Pedagógiai kultúra című sorozatának negyedik kötete. A sorozat címe azért lett pedagógiai kultúra, mert csak ennek megújításán, megváltoztatásán keresztül juthatunk egy eredményesebb iskolarendszerhez, oktatáshoz. Nem szeretnénk közhelyes kijelentésekkel élni, de tény: az újszerű technológiai, társadalomszerveződési, információ- és ismeretszerzési képződmények dominanciája alapjaiban kérdőjelezi meg iskolázásunk, tömegoktatásunk jelenleg még mozdíthatatlannak hitt talpköveit. A kihívások számtalan oldalról érik az iskolai és az iskolán kívüli nevelést egyaránt. Ezek számbavétele, értelmezése, a megoldási lehetőségek és alternatívák keresése hosszú időre fontos feladata lesz az oktatáskutatóknak, pedagógiai fejlesztőknek, neveléstudományi szakembereknek. Reményeink szerint ez a tartós igény fogja éltetni kicsiny műhelyünk könyvsorozatát.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.