Tanulmányok az érettségiről. Hatásvizsgálat, tantárgyi vizsgák értékelése, feladatfejlesztés
 
     Szerkesztette: Bánkuti Zsuzsa, Lukács Judit
     OFI, Budapest, 2008.

TARTALOM

 

Előszó (Horváth Zsuzsanna)

 

Az érettségi vizsga hatása

 

Horváth Zsuzsanna: Az új típusú érettségi vizsga iskolai hatása

Bánkuti Zsuzsanna – Lukács Judit: Az új típusú érettségi vizsga igazgatói megítélése

Horváth Zsuzsanna: Az új érettségi előtt és után: becslés és megvalósulás. Igazgatói és tanári interjúk elemzése

 

Szakmai tapasztalatok – tantárgyi vizsgák értékelése

 

Einhorn Ágnes: Fejlesztés vagy vizsgatréning? A fejlesztő- és a mérőfeladatok különbségei

F. Dárdai Ágnes – Kaposi József: A kezdet vége, avagy a történelemérettségi vizsga fejlesztésének további lépései

Lukács Judit: Az új matematikaérettségi – három év tapasztalata

Einhorn Ágnes: Hogy vizsgázott az új érettségi németből?  

Bánkuti Zsuzsa: A érettségi feladatok nehézsége – a vizsgázók nehézségei fizikából

Berek László – Szabó Szabolcs: Az új kémiaérettségi tapasztalatai

Ütőné Visi Judit: A kétszintű érettségi kihívásai a földrajz tantárgyban

Dancsó Tünde: Az informatikaérettségi tapasztalatai

 

Feladatfejlesztés – fejlesztőfeladatok

 

Horváth Zsuzsanna – Lukács Judit: Több önbizalom, kevesebb kudarc

Horváth Zsuzsanna: Írni jó! A szövegalkotás fejlesztése

F. Dárdai Ágnes – Kaposi József: A problémaorientált történelemtanítás

és a fejlesztőfeladatok

Major Éva: Angol nyelvi készségfejlesztő feladatcsomagok

Makádi Mariann: Fejlesztőfeladatok gyűjteménye földrajzból

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.