A bolognai folyamat, azaz az európai felsőoktatás megújításának kulcsfontosságú eseményei azok a kétévente szervezett miniszteri találkozók, amelyeken stratégiai döntések és vállalások születnek a felsőoktatással kapcsolatban. A 2015 tavaszán Jerevánban tartott összejövetelen a miniszterek – többek között – jóváhagyták az Európai Kreditgyűjtési és -átviteli Rendszer (European Credit Transfer and Accumulation System, angol rövidítése ECTS) megújított Útmutatóját (Users’ Guide). Az előző ilyen dokumentum 2009-ben jelent meg, ám a felsőoktatásban bekövetkezett jelentős változások alapján, a bukaresti miniszteri találkozó indokoltnak látta felülvizsgálatát.

Az eredeti és megújított változat között igen jelentős a különbség. Ez egészen általánosan úgy összegezhető, hogy míg az előző kötet a képzéseket tervező és ellenőrző szervezeti, szakértői szinteknek szólt, a mostani voltaképpen már az egyes oktatók számára is meghatározó szakmai forrás. Az ECTS1 köré építve, az új Útmutató meghatározza mindazokat az elveket, leírja mindazon folyamatokat, amelyek a tanterv készítésében, egy adott szak felépítésében, a sillabuszok megfogalmazásában és a konkrét tanulási folyamatok alakításában fontosak lehetnek. A tantervek, programok kialakítása, a mobilitás transzferhátterének leírása mellett, ezeknél jóval nagyobb hangsúllyal, magának a teljes tanulási folyamatnak a tervezését és támogatását célozza meg, illetve összefoglalja, talán kikerekíti mindazt az átalakulást, fejlődést, amely az európai felsőoktatásban az elmúlt húsz évben történt. További jellemzője, hogy nemcsak (vagy nem elsősorban) azt bontja le, ami a különböző európai képesítési keretrendszerekből következik, hanem igen határozottan beépíti az európai felsőoktatási megújulás egy másik folyamatát, a Tuning mozgalom eredményeit is. A Tuning nem az Európai Felsőoktatási Térség szintjéről, hanem az egyes tanulási események, folyamatok újjászervezésének szándékából épített rendszert (egyes szakok, sőt tantárgyak leírásait készítette el), és innen jutott el az átfogóbb képesítési keretrendszerek szintjére.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.