Szerkesztő: Szuchacsevné Simon Mária
Felelős szerkesztő: Vágó Irén

Magyar sajátosság, szinte már pedagógiai hagyomány, hogy nálunk az iskolai tanítás-tanulás nagyon erősen tankönyvvezérelt. Külföldi kollégáikhoz képest a magyar pedagógusok nem csupán jóval nagyobb számban és arányban alkalmaznak (vásároltatnak meg) tankönyveket, munkafüzeteket, hanem azok tartalmaihoz is hűségesebben (merevebben) ragaszkodnak. Ebből adódóan a tankönyvek meghatározó szerepet játszanak a tanítás-tanulás rendszerszintű és egyéni sikereiben, illetve kudarcaiban. Éppen ezért a 2008-ban induló – igen jelentős európai uniós pályázati pénzekkel támogatott – közoktatás-fejlesztési folyamatból nem hagyható ki a tankönyvek színvonalának javítása és a nemzeti fejlesztési célok szolgálatába való állítása.

Hogyan gyorsíthatnák fel a tankönyvek az új pedagógiai paradigmák (tanulásközpontúság, kompetencia alapúság, egyéniesített oktatás) elterjedését, a diákok korszerűbb, relevánsabb, alkalmazóképesebb tudással való felvértezését?

A kérdésre három műhelykonferencián különböző tudományágak, szakterületek, fejlesztőműhelyek szakértői, a tankönyvek minőségbiztosításában érintett bizottságok tagjai, s nem utolsósorban a tankönyvkiadók képviselői keresték a választ. Kötetünkben a vitaindító előadásokat adjuk közre.

 

Tartalom

A kötet az Oktatási és Kulturális Minisztérium támogatásával készült.

Írta:
Bánréti Zoltán, Csapó Benő, Hantos István, Hámoriné Váczy Zsuzsa, Kojanitz László, Könczöl Tamás, Mihály Ottó, Nahalka István, Pála Károly, Varga Attila

 

Tartalom

Szerkesztés © Simon Mária, 2008
© Bánréti Zoltán, Csapó Benő, Hantos István, Hámoriné Váczy Zsuzsa, Kojanitz László, Könczöl Tamás, Mihály Ottó, Nahalka István, Pála Károly, Varga Attila
© Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, 2008.

ISBN 978-963-682-608-6

Kiadja az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
Felelős kiadó: Farkas Katalin
Felelős szerkesztő: Vágó Irén

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.