Ez a kiadvány már nem vásárolható meg, kizárólag elektronikusan érhető el.

A tanárképzésben érintett szereplők – oktatáspolitikai szakemberek, képzők, pályakezdőket alkalmazó iskolák, és nem utolsósorban a képzésben részt vevő hallgatók – számára jelentős kihívást jelentett a bolognai rendszer bevezetése. Az átállás folyamata pozitív és negatív tapasztalatokat egyaránt felhalmozott. A kötet a Bologna-folyamat magyarországi bevezetésével kialakult tanárképzési rendszer belső világának bemutatására tesz kísérletet. Bevezető tanulmányaiban a kétciklusú tanárképzés nemzetközi és hazai kontextusát, főbb kihívásait és a kihívásokra született válaszokat mutatja be. Ezen ismereteket árnyalja a hazai pedagógusképzés szakértőivel és a tanárképző intézmények képviselőivel készült interjúkat elemző tanulmány. A könyv gerincét két, a tanárképzésre orientálódó alapszakos hallgatók és a tanárképzésben részt vevő tanulók körében készült empirikus kutatás eredményeinek bemutatása alkotja. A kötet a szerkesztők szándéka szerint egy pillanatfelvétel a magyarországi kétciklusú tanárképzésről. A kötet megjelenését az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program 3.1.1-08/1-2008-0002 számú, "21.századi közoktatás - fejlesztés, koordináció" című projektje támogatta. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.