A kötet már nem rendelhető, kizárólag digitális formában érhető el!

A kiadvány, amit az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet által kiadott A tanárképzés Jövőéről sorozat második olyan kötete, amely a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) 4.1.2.B projekt eredményeibe enged betekintést. (A projektről további információk a www.ofi.hu/node/155989 oldalon érhetők el.) A projekt legáltalánosabban értelmezett célja volt, hogy a felsőoktatási pedagógus – tanító, tanár és egyéb pedagógia – képzéseket és ezek gyakorlatát olyan irányokba fejlessze, hogy megfeleljenek a tudásalapú gazdaság kihívásainak, a társadalmi valós elvárásoknak, összhangot találva a köznevelési rendszer követelményeivel.
Az EU politika kiemelt szinten kezeli a tanárképzés kérdését. A figyelem hátterében komoly, európai és globális szinten is érzékelhető társadalmi változások, trendek tapinthatóak ki. A fejlett, tudásalapú társadalmakban átalakult a tudás jellege, szerepe, és a gazdaság világához való viszonya. E társadalmakban megjelenik az igény a tudás kompetenciákban való leírására, és a munkaerőpiac oldaláról is megfogalmazódnak kompetencia alapú igények, melyek egyre jobban meghatározzák az oktatást. A gyorsan változó munkaerő-piaci környezetben, illetve az egész életen át tartó tanulás paradigmájában nagy hangsúly helyeződik a jól transzferálható, generikus kompetenciákra. Így többféleképpen is megfogalmazódtak azok a kompetenciák és kompetenciaelemek, amelyek a XXI. század kihívásainak megfelelő versenyképes tudás alapjait jelentik. (pl. OECD 20151, az Európai Bizottság különböző dokumentumai). Ezzel párhuzamosan mind nagyobb szerephez jut az egyes emberek tanulásában a nem formális (non-formal learning) és az informális (informal learning) keretek között megszerzett tudás. Mind jobban elfogadottá válik az egész életen át tartó tanulás (LLL) és a minden helyzetben való tanulás (LWL) paradigmái, illetve az az IKT-eszközök széles körű alkalmazása, valamint a tudásmegosztó platformok, tanulási hálózatok fokozatos térnyerése. Mindez olyan tanulási technológiák gyakorlati elterjedéséhez vezetett, amely döntően az egyes tanulók sajátos egyéni igényeit állította középpontba, így felgyorsult az intézményesített oktatás világában a tanulás perszonalizációja.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.