A tanárképzés jövőjéről

A kötet már nem rendelhető, kizárólag digitális formában érhető el!

A 2011. év törvényi szabályozásai, nevezetesen a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény új feladatokat és felhatalmazásokat adtak a felsőoktatási intézmények számára, hogy a „nemzet felemelkedésének zálogaként a magyar oktatásügy nemes hagyományait a jelen kor elvárásaival és a jövő lehetőségeivel ötvözve” átalakítsák a tanárképzés feltételeit. 2012 októberében a tanárképzés megújuló rendszerét kormányrendeletben szabályozta a szaktárca, majd 2013 januárjában megjelent a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet is.

"A tanárképzés megújítása a 21. század eleji oktatási-képzési igényeknek megfelelően" című konferencia megrendezésére ebben a kontextusban került sor az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara és a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kara szervezésében Pécsett, 2013. május 6–7-én, a TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 Pedagógusképzés támogatása kiemelt projekt keretén belül. A kötet a konferencián elhangzott előadásokat foglalja magában.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.