Intézményvezetők és pedagógusok számára

A közoktatás-fejlesztési beavatkozások intézményi, illetve osztálytermi folyamatokra gyakorolt hatásmechanizmusait vizsgáló kutatás is rávilágított arra, hogy a változások tartós és mély hatását leginkább a tudásteremtő, -megosztó tevékenységeket ösztönző vezetés, a pedagógusok intézményen belüli tanulása és a horizontális együttműködések támogatják (Fazekas, 2014). A kutatás tapasztalatai nyomán számos további kérdés vetődik fel:

  • Hogyan gondolkoznak apedagógusok saját szakmai fejlődésükről?
  • Vajon a gyerekek és a felnőttek ugyanúgy tanulnak? Milyen különbségek figyelhetőek meg a gyerekek és felnőttek tanulásának jellemzői között?
  • Tanulunk-e munkavégzés közben? Kitől és hogyan? Miért jó együtt tanulni?
  • Mit jelent a horizontális tanulás, miért jó ez a mindennapi pe da gó giai munka szempontjából?

Ismertetőnk többek között ezekre a kérdésekre keresi a választ. A kiadvány végén található gazdag irodalomjegyzék egyrészt a kiadvány bibliográfiája, másrészt a további tájékozódást és elmélyülést segíti.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.